Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
novár.gif
lll.gif
lll1.gif
lll2.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808

 
Regenračné centrum

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3904 | 88%)
Ne (265 | 6%)
Autopatická lahvička

Návod k použití - příprava z prány 2

Pečlivě přečtěte dříve, než přistoupíte ke zhotovení preparátu.

Nikdy nevyjímejte lahvičku z plastového obalu před zaháje-ním přípravy preparátu. Přípravu obvykle provádí osoba, které se působení týká, není to však podmínkou.

Účel: "Lahvička" je určena k postupnému průtokovému víro-vému naředění jemné informace, obsažené v sedmé čakře. Produkt ředění je užit výhradně stejnou osobou, z níž vložená informace pochází.

Filosofie: Na základě rezonance produkt vysokého ředění působí na jemnohmotný (z materialistického hlediska ne-hmotný) organizační systém v člověku, nazývaný též "vitální síla", "či" anebo "prána", který tak může postupně zlepšovat svou funkci.

Potřeby:

1) "Autopatická lahvička" zhotovená z borokřemičitého skla.

2) Poradcem či literaturou o autopatii doporučený počet litrů (minimálně 1 l) obyčejné stolní pramenité balené vody bez vyššího obsahu minerálů, bez přísad a bez kysličníku uhličitého (bublinek) nebo čisté destilované vody anebo filtrované vody.

Postup:

1) Dvě hodiny před přípravou netelefonujeme mobilem, nesmí být žádná kosmetika na obličeji. Ať už zhotovu-jeme preparát pro sebe nebo pro jiného, vždy máme ještě před zahájením přípravy uvázán přes nos a ústa přelože-ný šátek nebo roušku. Nesmí být přítomna žádná další osoba.

2) Lahvičku rozbalíme a naplníme kulový prostor na jejím spodku asi z 1/3 vodou, určenou k ředění. Nedotýkáme se vnitřního povrchu nálevky.

3) Přidržíme lahvičku s vodou nad vrškem hlavy, zhruba v ose páteře, zhruba uprostřed, tak, aby kulatá vírová komora s vodou byla přibližně 15 - 25 cm nad hlavou. Nic nemusíme měřit, vše jen odhadem a přibližně. V této úrovni máme sedmou čakru, která není bodem, ale zau-jímá určitý prostor.

4) Zpočátku s lahvičkou mírně zakroužíme a pohneme nahoru a dolů, pak držíme v klidu uprostřed, přibližně dvě minuty.

5) Naléváme do lahvičky, která stojí na okraji umyvadla nebo ji držíme v ruce, množství vody, doporučené litera-turou (dle vitality) nebo poradcem. Voda z lahvičky od-téká do umyvadla. Nejlepší je (nikoliv nutné), když se v ná-levce vytváří hladinka. Přelití nálevky není na škodu. Lije-me z výše cca 5 cm.

6) Vodou z lahvičky namočíme prostředek čela nad kořenem nosu, oblast šesté čakry, stačí pár kapek, rozmázneme leh-kým pohybem trubičky a ne-cháme uschnout. Hned po na-vlhčení čela pozdvihneme lahvičku se zbytkem vody zpět nad hlavu, do oblasti 7. čakry, kde už byla, a necháme tam cca půl minuty.

7) Pro případné další použití lahvičku uložíme zpět do plastového sáčku, jehož ústí již neuzavřeme a do krabice, kterou zavřeme a uložíme.

8) Sejmeme roušku, zakrývající náš nos a ústa.

9) Lahvička v žádném případě nesmí být použita později pro jinou osobu. Došlo by ke smíšení jemnohmotných vibrací dvou osob a preparát by ztratil účinnost. Z přípravy homeopatických prostředků je známo, že existuje "paměť skla", schopná uchovat jemnohmotnou informaci, byť bylo zbaveno předchozí tekutiny. Pro dal-ší osobu musí být použita vždy nová lahvička.

10) Při opakovaném autopatickém působení musí být vy-měněna lahvička za novou nejpozději po uplynutí tří měsíců od jejího prvního použití, jinak dochází vlivem "paměti skla" ke ztrátě účinku.

11) Po ukončení používání lahvičky ji dál nepřechováváme, ale odložíme ji do tříděného odpadu.

12) Z jednoho litru vody vzniká ředění 40 C.

13) Takto vyrobený a užitý preparát může postupně ladit činnost jemnohmotného organizačního systému po delší dobu, a to i při jednorázovém užití.

14) Je někdy přínosné, nikoliv však nutné, využívat rad za-svěceného poradce. Vývoj po užití preparátu nemusí být jednoduchý a je individuální v závislosti na vnitřním skrytém (karmickém) stavu jedince. Je možné čerpat in-spiraci z knih J. Čehovského "Uzdrav se s autopatií" a "Autopatie - cesta k tělesné a duševní harmonii", pojed-návajících podrobně o metodě, zkušenostech s ní a o její filosofii.

15) Působení takto zhotoveného preparátu není náhrada lékařské péče. Může být použito i jako doplňková me-toda.

Alternativa, spol. s r.o., Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 516, tel. 257 922 331

www.autopatie.cz, e-mail: info@alternativa.cz.

Výrobek je chráněn jako RCD. Není zdravotnickým prostředkem.

Obrázek týdne
stažený soubor (6).jpg
Vtip týdne:
stažený soubor (12).jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Vyhledávání na webu


Magie, bylinky, čakry, kameny a další zajímavosti zde:
Tyto stránky vytvořil na systému WEBGARDEN


Doporučuji:


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one