Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)

Když jsem opět "komorní", dostávám různé info z České lékařské komory. Tento dopis prezidenta, Dr. Kubka, považuji za hodný zveřejnění. Každý si tak může udělat vlastní úsudek o situaci mezi zdravotníky. Je pozoruhodné, že se v tomto oficálním dokumentu vyskytují výrazy: Krize . rozklad či ukázat skutečný stav - našeho zdravotnictví. Dále je pozoruhodné, že jako hlavní příčina tohoto evidentního úpadku je dle dr. Kubka nedostek financí v systému. K tomu podotýkám, že se každým rokem do našeho zdravotnictví pumpuje z rozpočtu stále více miliard a přesto prudce narůstá počet chronicky nemocných.

 

MUDr.Tomáš Lebenhart

Informační kampaň o skutečném stavu českého zdravotnictví
      Na základě doporučení účastníků porady předsedů OS ČLK a
členů představenstva, která se konala 25. 2. 2016, rozhodlo
představenstvo komory na svém zasedání 27. 2. 2016 o zahájení
informační kampaně, jejímž cílem je vytvořit podmínky pro
prosazení těch nejzásadnějších bodů z usnesení XXIX. Sjezdu ČLK.
  V rámci informační kampaně bude Česká lékařská komora ukazovat
skutečný stav českého zdravotnictví, upozorňovat na projevy jeho
rozkladu a vysvětlovat jejich skutečné příčiny. Cílem akce v
žádném případě není poškozovat nebo bezdůvodně strašit pacienty,
naším cílem je varovat a přesvědčit politickou reprezentaci na
celostátní, krajské i regionální úrovni o potřebě schválení
zásadních změn ve financování a organizaci rozpadajícího se
zdravotnictví.
  Kampaň byla zahájena 2. března  2016 zasláním otevřeného dopisu
předsedovi Vlády ČR. Dopis, zveřejněný 7. 3. 2016 na naší, v rámci
této kampaně první, tiskové konferenci obsahuje informace o
příčinách krize českého zdravotnictví a výzvu Vládě ČR, aby se
okamžitě začala krizi ve zdravotnictví věnovat.
  Prvním, a zatím jediným hmatatelným výsledkem, bylo dne 9. 3. 2016
mé jednání s předsedou vlády Mgr. Sobotkou za přítomnosti ministra
zdravotnictví Němečka. Panu premiérovi jsem podrobně vysvětlil
situaci a vyzval jsem ho, aby svolal koaliční jednání ke krizi ve
zdravotnictví za účasti ministra zdravotnictví a zástupců krajů, na
kterém by ČLK měla možnost vysvětlit své návrhy. Základním
požadavkem ČLK je vytvoření krizového plánu pro zdravotnictví,
který by obsahoval souhrn zásadních opatření realizovatelných ještě
během funkčního období současné vlády. Pan premiér zatím slíbil
pouze to, že se situací ve zdravotnictví bude osobně zabývat.
  Druhou tiskovou konferenci jsme uspořádali 14. března. Jejím
tématem byly tentokrát odchody lékařů do zahraničí a rostoucí
závislost našeho zdravotnictví na práci cizinců.
  Dne 18. 3. 2016 se uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví za naší
účasti jednání o platbách za tzv. státní pojištěnce. Ministr
Němeček sice přislíbil prosazovat nárůst platby za státní
pojištěnce v následujících třech letech vždy meziročně o 10
miliard Kč a slíbil růst platů zdravotníků v následujících třech
letech každoročně vždy o 10%, avšak jde zatím pouze o sliby velmi
nekonkrétní. Termín námi požadovaného koaličního jednání ke krizi
ve zdravotnictví premiér Sobotka dosud nestanovil.
  31. března jsme uspořádali třetí tiskovou konferenci.  Hlavním
tématem byl tentokrát rozpad sítě interních, chirurgických a
gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic. Na kritickou situaci v
těchto klíčových oborech upozornili: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. –
chirurgie, Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. - vnitřní lékařství, Doc.
MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - gynekologie a porodnictví. Tak jako dvě
předcházející, i tuto tiskovou konferenci přenášela živě ČT 24, a
informovala o ní většina novin i internetových serverů.
  V pátek 1. 4. 2016 na svém pravidelném zasedání představenstvo
ČLK schválilo finanční rámec a obsah spolupráce ČLK s firmou EWING
PUBLIC RELATIONS s.r.o., která v minulosti pomáhala Lékařskému
odborovému klubu organizovat protestní akci „Děkujeme –
odcházíme.“
  Informační kampaň se rozhodla finančně podpořit také některá
okresní sdružení komory. Konkrétně OS ČLK Praha 2 částkou 200 000,-
Kč a OS ČLK Olomouc částkou 100 000,- Kč. Tyto peníze jsme využili
například na zaplacení podpůrných informačních inzerátů v Blesku a
v Denících.
  Strategii dalšího postupu budou projednávat předsedové OS ČLK na
mimořádné poradě, kterou jsem svolal již na čtvrtek 7. dubna 2016.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one