Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)
Vážená paní ředitelko,

myslím si, že už opravdu nastal čas, abyste si přede mnou přestala hrát na schovávanou. Věřte mi, že to není důstojné pro nikoho ze zúčastněných.

Vyzvala jsem Vás, abyste mi sdělila, podle jakého konkrétního vládního nařízení musí dítě sedět v roušce v lavicích př vyučování. Odbyla jste mne laciným obecným sdělením, že škola je povinna se řídit nařízeními MZ a MŠMT.
Proč?
Možná proto, že sama dobře víte, že žádná taková právní úprava neexistuje. Jinak předpokládám, že už byste mi ji poskytla.
Všechna současná nařízení týkající se hygienických opatření žáků ve školách vydaná z MZ mají pouze podzákonnou povahu.
Zajímá mne ovšem také to, jestli jste jako vedení školy dostali nějaký písemný příkaz z MZ nebo MŠMT (byť podzákonný), který vás přímo vyzývá, abyste nařídili dětem roušky během výuky ve třídě. A jestli v nějakém písemném doporučení jste vyzváni k tomu, abyste nevyhověli ani dětem se zdravotní výjimkou. Pokud takové písemné ministerské prohlášení máte, ve kterém se toto uvádí, ocenila bych, abyste mne s ním seznámila.
V tuto chvíli je v celé republice již mnoho ředitelů škol a gymnázií, kteří svoje žáky osvobodili od tohoto nezákonného požadavku.
Stačí se jen nebát a zachovat si čest v srdci a mír v duši. Přeji Vám odvahu k mobilizaci lidské cti a přidala se k těm, kteří stojí na straně svých dětí a brání je proti nezákonné zvůli vládního teroru.
Pokud mi nejste schopna dodat ani jeden z výše uvedených mnou žádaných dokumentů, žádám Vás, abyste mi osobním dopisem potvrdila, že přebíráte osobní odpovědnost za případné poškození zdravotního stavu mé dcery, podle § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
Stále věřím, že překonáním strachu je možné stát na straně práva a zachování zdraví našich dětí.
S úctou
Jarmila Klímová
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one