Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)
Oxid chloričitý - ClO2 - velmi účinný a bezpečný biocidní přípravek k likvidaci virů a bakterií
Oxid chloričitý je jeden z nejúčinnějších přípravků, který účinně likviduje všechny viry i další jednobuněčné patogenní organismy.
Více jak sto let se ClO2 používá k čištění pitné vody a v potravinářství. 
Od devadesátých let se ClO2 používá i ve zdravotnictví. Např. od roku 1994 se používá ClO2 k bezpečnému uchovávání krevní plazmy.
Převážná část vědeckých výzkumů na ClO2 ve zdravotnictví spadá do poslednich 15 let a výzkumy jsou především z Japonska, Číny,
Maďarska, Švýcarska a USA. 
Americká armáda dělala dlouhodobý výzkum na ClO2 a došla k závěru, že k dnešnímu dni není žádný jednobuněčný patogenní organismus,
který by byl vůči oxidu chloričitému rezistentní a to včetně koronaviru i jeho současného kmene Covid19. US Army má ClO2 ve výbavě proti
biologickým útokům a velmi se ji osvědčil v souvislosti s Ebolou, což byk také zákeřný a smrtelný vir.
ClO2 je žlutý nestabilní plyn, který má bod zkapalnění kolem 8-9°C a velmi dobře se vstřebává do vody a tvoří s ním nažloutlý roztok.
ClO2 se připravuje z chloritanu sodného - NaClO2 a to buď vybraným "aktivátorem" (jsou 3 základní) nebo elekrolyticky v přístrojích.
Koncentrace ClO2 ve vodě se uvádí v milióntinách (jednotka ppm). Jedná se o velmi nízké koncentrace, které jsou účinné na patogeny.
ClO2 je silný oxidant, takže funguje na fyzikálním principu na bázi oxidace a oxidací likviduje účinně všechny patogeny.
ClO2 vytrhává z patogenů 5 elektronů a tím patogen roztrhá a zabije, přičemž nepoškozuje zdravé buňky.
Oxidační potenciál ClO2 je 0,95 V. Je to nejnižší oxid.poneticál ze všech známých dezinfekcí a proto je i nejbezepečnější,
nejšetrnější přípravek, který je i nejvlídnější ke zdravým buňkám a tkáním. 
I velmi nízká koncentrace ClO2 ve vzduchu, která neškodí lidem ani zvířatům, dokáže vyhubit všechny viry a bakterie v místnosti.
Obyčejná mistička s reagujícími roztoky a přidanou vodou dokáže účinně čistit vnitřní prostory po celý den,  v kterých pak žádný vir 
ani bakterie nemá šanci na přežití. Je to mnohem a mnohem účinnější, jak nošení roušek či respirátorů a nakonec i velmi levné.
V posledních letech je již ve světě řada přípravků na bázi ClO2 a jsou zaregistrovány hlavně k vnějšímu použití a na výplachy.
Pro vnitřní užívání není však oxid chloričitý ještě schválen, avšak po objevu účinků ClO2 na lidské zdraví od Jima Humbla ho amatérsky 
a na vlastní zodpovědnost vyzkoušeli ClO2 desítky milionů lidí po celém světě a je známý pod názvem MMS a CDS, což je čistější verze 
přípravku. U nás je něco kolem 100 až 200 tisíc lidí, kteří ClO2 vyzkoušeli pro zlepšení svého zdraví. 
Není znám jediný případ umrtí po aplikacích s ClO2.
ClO2 je netoxický a nezanechává po sobě v těle žádnou chemickou stopu. Čistě se rozloží na kyslík a chlor se ihned váže na nepatrné
stopové množství soli. Výzkumy na zvířatech, ale i na lidech a zkušenosti mnoha uživatelů ukazují vysokou účinnost i bezpečnost přípravku.
Farmaceutické firmy nemají zájem poskytnout oficiálně ClO2 lidem, neboť by desítky léků na světovém trhu ztratily svou pozici a producenti
by přišli o své zisky z prodeje mnoha těchto léků. Nahradilo by to většinu antivirotik, antibiotik, léky na prvoky a mnohé další. Avšak
Helsinská deklarace lékařů umožňuje použít na základě rozhodnutí lékaře jakýkoliv postup a přípravek, i ten nezaregistrovaný, 
pokud nejsou dostupné jiné účinné léky a to za informovaného souhlasu pacienta pro záchranu jeho života či zdraví.
Velmi mnoho však dokáží pořešit i vnější aplikace s ClO2, s kterými by neměl být legislativní problém, neboť vnější použití je zaregistrováno.
Jsou to prostorové inhalace s ClO2 - čištění vzduchu v uzavřených prostorách, mytí kůže, koupele, výplachy pusy, kloktání, přímé inhalace.
Tyto aplikace jsou již samy o sobě skoro 100% učinné na plicní viry, pokud je použijeme včas jako prevenci.
Na rozjetou nemoc s koronavirem je nutné již přidat i vnitřní aplikace s ClO2, tedy pití a už i to je doloženo několika úspěšnými výsledky.
Japonci dělali již před více jak 10 lety dlouhodobější výzkumy s prostorovými inhalacemi - s čištěním vzduchu pomocí ClO2 s vynikajícími
výsledky u lidí i u zvířat. Např. vědci Ogata a Shibata z Osaky dělali výzkumy ve škole v podzimním a zimním období a díky aplikacím ClO2
do učeben ve velmi malých koncentracích se snížila nemocnost studentů o 70%, kteří byly po dobu vyučování vystaveny koncentraci 
ClO2 o síle 0,01 až 0,02 ppm..
Další japonská studie byla dlouhodobě prováděna na zvířatech, která byla v uzavřených prostorách vystavena nonstop prostorovým inhalacím
s ClO2 po dobu 6 měsíců a ještě jim tam byly uměle vháněny smrtelné viry a zviřata zůstala zcela zdravá. Za 6 měsíců aplikací nedošlo ani
k sebemenšímu poškození tkání a orgánů a zvířata vykazovala velmi dobrý zdravotní stav.
Dr. Andreas Kalcker ve Švýcarsku dělá již dlouhodobě výzkumy oxidu chloričitého ve státních laboratořích a také prokazuje svými pokusy velmi 
vysokou účinnost a bezpečnost aplikacemi s ClO2. Prokázal, že na vnitřní užívání - pití je do koncentrace 200 ppm oxid chloričitý netoxický.
Toxcita ClO2 začíná až někde kolem 250 ppm a výš a i tam je toxicita velmi nízká. Březím samicím aplikoval po celou dobu březosti maximální
možné dávky ClO2 před hranicí toxicity a v množství úměrném jejich váze a všechna mláďata se narodila naprosto zdravá.
Andreas Kalcker dělal i velmi úspěšné pokusy i s nitrožilními aplikacemi ClO2.
Maďaři mají zase velmi dobré zkušenosti s ClO2 u ošetřování ran, kdy se u poraněných zvířat hojily rány při ošetřování ClO2 několikanásobně
rychleji. Také zubaři v Maďarsku mají velmi dobré výsledky s ClO2 při ošetřování zubů a dásní. Používají pod názvem Solumium.
Číňani mají asi nejrozsáhlejší výzkumy na ClO2, avšak příliš detailů zatím nezveřejnili, jen desítky diagnóz, na které ClO2 s úspěchem vyzkoušeli 
a to včetně některých rakovin. Čína si použití ClO2 zaregistrovala pod několika patenty asi před dvěma lety.
Aplikace a příprava ClO2 není složitá. 
Aplikace vyžadují zaškolení a dodržování určitých zásad i používání vhodných koncentrací a množství pro dané aplikace.
Především je třeba dbát na to, abychom se při přípravě nenadýchali silnějšího plynu ClO2, což lze ošetřit správnými postupy.
Výhoda je, že je ClO2 relativně levné a velmi účinné a lze s tím pracovat i bez speciálního vybavení.
text zpracoval
Ota Nepilý
Brno 7.4. 2020
777 573 888
gappo@volny.cz
přílohy a odkazy na vědecké studie :
Odkaz na studii ClO2 se zvířaty z Japonska:
http://www.seirogan.co.jp/en/research_dev/eiseidata.html
Odkaz na japonské studie o ClO2 ve školách - Ogata + Shibata : 
https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren?fbclid
Studie PubMed na coronavir z roku 2005:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934/
Maďarské ClO2 - Solumium - na stránkách lze dohledat i zkušenosti:
http://www.solumium.com/products/
 
Rakouský zdroj převzal zprávu US Army (2015) o likvidaci Eboly v roce 2014 :
https://www.dasein.at/141-us-army-entdeckt-chlordioxid-clo2-mms-gegen-ebola?fbclid=
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one