Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (306 | 6%)

Současná aktuální problematika nekonvenční medicíny

1) Vytvoření komice pro nekonvenční medicínu při ČLS JEP nemá žádnou oporu v celém systému, není partnerem pro jednání ani pro MZd ani pro jiné instituce. Jmenováni tam jsou převážně členové hnutí Sysifos, takže je to plýtvání energií a silami pro naše

ušlechtilejší cíle.

2) Podle stanoviska MZd nejde o partnera k jednání, nebude brán zřetel na závěry jednání této komise, která nemá žádné opodstatnění a zakotvení v systému na úrovni partnerských jednání. Je třeba připravit legislativní rámec nekonvenční medicíny, který v naší zemi chybí, na rozdíl od ostatních států EU.

3) Za představitele nekonvenční medicíny u nás akceptujeme naše zástupce MUDr. Věru Dolejšovou a MUDr. Tomáše Karhana, kteří za nás jednají na více úrovních. Tomáš Karhan komunikuje s polovinou Evropy (Německo, Rakousko, Norsko, Francie….). Ohledně homeopatie máme širokou podporu.

4) Probíhají kontinuální jednání v Parlamentu ČR, kde je připravována odpovídající legislativní norma, naši zástupci se jednání zúčastňují

5) Na úrovni EU je vytvořena komise, kam jsou jmenováni 2 zástupci z ČR ke koordinaci legislativních postupů v nekonvenční medicíně v rámci EU.

6) V žádném případě se nemáme znepokojovat vytvořením této komise při ČLS JEP a je bezvýznamné tam posílat naše zástupce, kteří budou stejně „přehlasováni“ našimi odpůrci., Je to plýtvání energií a vystavování se zbytečnému stresu z těchto míst.

7) MUDr. Dolejšová dále doplňuje: WHO vydala dokument ohledně alternativní medicíny s výhledem do roku tuším 2023, viz zde: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/ 9789241506090_eng.pdf (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf)

8) Zde je výslovně psáno, že členské země WHO (což evidentně jsme) by měly dbát na výzkum a rozvoj alternativních metod léčby se zaměřením na kvalitu informací veřejnosti.

Také aby dbaly na kvalitu vzdělávání lékařů, kteří se touto medicínou zabývají. Je to celkem jen pár stránek. Obdobné závěry lze nalézt ve výsledcích studie CAMbrella (www.cambrella.eu(http://www.cambrella.eu) ), což je dokument, kterým bychom se mohli a měli ohánět, ježto je to oficiální dokument Evropské komise. Celkově ty materiály jsou okolo 350 stran, takže je to náročné se jimi probrat, ale závěry jsou dost jasné.
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one