Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)
je známý ruský spisovatel, psycholog, badatel, léčitel a 
bioenergoterapeut. Objevil a popsal karmický mechanismus, který již 
byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nikým neprozkoumán. Jako 
první v historii nejenom rozpoznal nejhlubší struktury duše 
ovlivňující náš osud a zdraví, ale také na základě nesčetných studií 
dokázal, že působením na chování a emoce člověka můžeme měnit k 
lepšímu jeho osud, charakter i zdraví. Ve výzkumech S. N. Lazareva se 
věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek. Článek z časopisu 
Pfoenix 

Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti 

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. 
Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka 
zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo 
jedna. Bohužel je pojem "zdraví" spojován především s tělem. Poslední 
století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen 
problémem těla. Ale nemoc ve skutečnosti tělem končí. Nemoc začíná v 
duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, 
nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Přichází ke mně hodně lidí, 
viděl jsem tisíce, možná desítky tisíc případů, diagnostikoval a 
analyzoval a všude jsem viděl to samé: Pokud člověk nezmění svůj 
charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické 
uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do 
budoucnosti. O tom jsem se přesvědčil při každé analýze nemoci. 

Vědci už konečně pochopili, že neexistuje žádný fyzický čin bez 
duchovního. Čili každému fyzickému činu předchází duchovní, psychický. 
Když jsem začínal svůj výzkum a prováděl jsem klientům diagnostiku, 
tak mi nevěřili a tvrdili, že jsou zdraví. Ale utekl rok či dva a 
začali se vracet, aby mi dali za pravdu. A tak jsem pochopil, že nemoc 
nezačíná na úrovni těla, kde ji ještě lékaři nemohou najít, ale začíná 
na jemné úrovni. Pochopil jsem, že to, co jsem nazval strukturami pole 
– strukturami podvědomí, je duše. 

Duše je spojená s tělem, s tím, čemu říkáme biopole. Biopole je 
součástí naší duše. Duše zabírá mnohem více prostoru než tělo a 
existuje i tehdy, když zemřeme. Pokud máme problémy s duší, 
nevyhnutelně dříve nebo později nastanou problémy s tělem. A nezáleží 
na tom, onemocní-li jeden člověk, či skupina lidí – rodina, rod, nebo 
celý stát, či celé lidstvo – děje se to podle stejných zákonů. 

V současné době existuje velké množství diagnostických metod – 
diagnostika podle pulzu, oční duhovky, ucha, můžete zrentgenovat 
člověka, udělat různé testy apod. Dnes je podle odborníků nejpřesnější 
diagnostika podle krve, neboť krev má tu nejúplnější informaci o stavu 
organismu. Pokud není krev v pořádku, nastane problém. Už ve Starém 
zákoně se říká, že krev je spojena s duší živé bytosti, z čehož 
vyplývá, že krev se kazí tehdy, když jsou problémy s duší. A problémy 
duše – to jsou problémy spojené se ztrátou mravnosti, lásky a víry. 
Bůh je Láska a Bůh stvořil člověka ze sebe a vdechl do něj život. 
Znamená to, že jsme ve své podstatě Božské bytosti a sestáváme z 
lásky. Naše vyšší já, základní a hlavní já – to je Láska a pak je vše 
ostatní. Z Lásky vzniká duše. V duši se pak rozvíjí vědomí a tělo je 
závěrečnou fází rozvoje duše. Pokud je člověk duše, ale i vědomí a 
tělo, pak je v první řadě třeba pečovat o duši. 

Budoucnost je fyzikální veličina 

Můj výzkum ukázal, že pojem "budoucnost" je fyzikální veličina. Viděl 
jsem, že každý člověk má svoji zásobu budoucnosti. Pokud se tato 
zásoba zmenšuje, člověk může dostat schizofrenii, rakovinu, cukrovku 
nebo může zemřít. Zásoba budoucnosti je spojená se stavem naší duše – 
duše vytváří budoucnost. Energie budoucnosti je vytvářená duší. 
Jestliže naše duše začne chřadnout – a duše hyne, když ztratíme lásku 
– pak u nás nepozorovaně mizí budoucnost a začínají nemoci, nejtěžší a 
nevyléčitelné. To, co nazýváme syndromem získaného imunodeficitu AIDS, 
homosexualita, rakovina, schizofrenie a autismus – to jsou nemoci 
lidí, kteří prakticky nemají budoucnost. Jsou to v podstatě nemoci 
duše. A duši je možné vyléčit. 

Hlavní příčina současných nejvážnějších onemocnění 

Hlavní příčiny nejčastějších úmrtí jsou mrtvice a infarkty myokardu. 
Současná medicína je bezmocná v prevenci těchto onemocnění. Ale lékaři 
už pomalu začínají chápat, že pokud není odstraněna příčina nemoci, 
není možné člověka vyléčit. A příčinou nemocí v poslední době stále 
častěji nazývají stresy, nesprávný vztah k situaci, deprese, vnitřní 
nespokojenost se sebou a okolním světem. Čili oficiální medicína je 
nucena přiznat, že příčina onemocnění spočívá v duchovně-psychické 
sféře. Zpočátku onemocní psychika – nepozorovaně, v hloubi duše a 
potom onemocní tělo. Ájurvéda říká, že charakter člověka ovlivňuje 
jeho zdraví. Právě v Indii vznikl pojem "karma" – zákon příčiny a 
následku. Pokud člověk např. raboval, kradl a zabíjel, v příštím 
životě budou totéž provádět ostatní jemu. Zákon příčiny a následku 
spojuje naše chování s pocity, se zdravím a s naším osudem. Pokud 
čteme Nový zákon, uvidíme totéž. Když Kristus vyléčil člověka, řekl 
mu: "Jdi a nehřeš více, aby se s tebou nestalo něco horšího." Tak že 
všude vidíme jedno a totéž. Naše emoce a chování nevyhnutelně 
ovlivňují naše zdraví, ale i zdraví našich potomků 

Každý náš čin ovlivňuje budoucnost naši i našich dětí 

Když jsem začínal svůj výzkum, neměl jsem o tom ani ponětí, ale po 
létech všechny moje závěry výzkumů přesně potvrzují všechno, co bylo 
řečeno ve Starém a Novém zákoně. Ano, skutečně existuje vnitřní 
spojení mezi rodiči a dětmi. Jakékoli naše slovo, pocit a chování, 
každý náš čin – to vše se kóduje v našich duchovně-jemných strukturách 
– v našem podvědomí a dříve či později se za to budeme muset 
zodpovídat: "Co jsme zaseli, to sklidíme." A co je nejdůležitější – 
viděl jsem, jak se člověk měnil, když změnil svůj postoj k okolnímu 
světu, tak měnil i svou minulost, přítomnost a budoucnost. Uzdravovaly 
se děti, mizely zhoubné nádory. Proto jsem začal psát knihy – mým 
hlavním cílem bylo dát lidem informace, znalosti a zkušenosti, které 
jim mohou pomoci, aniž by potřebovali moji přítomnost, moji diagnózu, 
aby se mohli sami, bez mé pomoci, změnit a překonat různé nemoci. V 
principu jsem výsledky uviděl již za několik let. I když už mě lidé 
nenavštívili osobně, sami se zbavovali rakoviny, cukrovky, jejich 
rodiny se obnovovaly, zlepšoval se osud, a to vše jen po přečtení 
knih, potom, co pochopili, ž e my jsme láska a nejdůležitější, co máme 
hromadit v duši, je láska– záchrana a zachování lásky. 

Co je vlastně stres? 

Stres je ztráta toho, k čemu jsme připoutaní. Čím větší je 
připoutanost, tím větší je stres. V indické filosofii existuje výraz: 
"Nemoci jsou následkem připoutanosti k tomuto světu." Přesvědčil jsem 
se, že právě připoutanost k různým aspektům lidského štěstí přináší 
závislost, zvyšuje agresivitu a pak začínají nemoci. Stres – to je 
nejen bolest či něco nečekaného, je to vlastně změna obvyklého způsobu 
života. Je to ztráta něčeho drahého srdci, k čemu jsme připoutaní. 
Špatně snáší stres ti, kteří se nemohou vyrovnat se ztrátou, ti, kteří 
neumí dávat. Ten, kdo je zvyklý dávat, hladovět, držet půst, starat se 
o jiné, stres snadno překoná. Ten, kdo chápe, že Bůh je láska, že je 
třeba plnit přikázání, že je štěstí o někoho se starat, více dávat než 
brát... Takový člověk přežije ve zdraví jakkoli těžkou situaci. 
Zjednodušeně se všechna Boží přikázání zredukují na jedno – na první: 
"Bůh je láska". Proto člověk, který směřuje k lásce, nebude krást a 
nebude křivě svědčit. Nebude zbožšťovat jídlo, sex či peníze. Nebude 
plenit a zabíjet druhého. Bude srdečně a s úctou jednat s rodiči a 
ostatními lidmi. Jakmile se odchylujeme od přikázání, od jejich 
podstaty, od lásky, začínáme se připoutávat k tomuto světu, stávají se 
pro nás důležitějšími materiální hodnoty a při každém nezdaru nebo 
urážce trpíme. V podvědomí se hromadí agrese a následkem toho přichází 
nemoci, neštěstí a smrt. 

Náš budoucí osud i osud celé planety se rodí z našeho myšlení 

Naše civilizace teď vchází do období velkých změn. Brzy se má zrodit 
civilizace nová. My budeme jinými lidmi – těmi, co zůstanou naživu. 
Jsme svědky velké globální krize a jsme na jejím začátku. Za rok nebo 
dva se podle odborníků Amerika zhroutí a tehdy začne skutečná, vážná 
krize. Bude to obrovský stres pro všechny. Nyní tedy vcházíme do let, 
kdy nastane nepřetržitá stresová situace. A jestliže budeme na stres 
reagovat s pocitem strachu, odsuzování a nespokojenosti, všechno se to 
bude hromadit v našem podvědomí. Za pět až sedm let následkem toho 
můžou vypuknout nemoci i přírodní katastrofy, protože naše energie 
ovlivňuje Zemi. Z toho, jak správně reagujeme na okolní svět, se 
vytváří náš budoucí osud a zdraví. Jak vnímáme svět, takový je náš 
vnitřní stav nejen duchovní, ale i fyzický. Celá Evropa a Amerika 
zoufale snaží najít východisko ze vzniklé situace. Proč kapitalismus 
selhal? Proč selhal volný trh? Proč se zhroutila plánovaná 
socialistická ekonomika? A nyní zaniká tržní hospodářství. Politici, 
filosofové a zástupci náboženství setrvávají ve stavu obrovského 
stresu, neboť nevědí, jakým směrem se vydat, neví, co mají dělat. Už 
chápou, že tržní ekonomika začíná zabíjet civilizaci, ale nevidí žádné 
východisko. Existuje nějaká cesta z této situace? Existuje, ale oni ji 
nevidí, protože řešení může být pro mnohé politiky a ekonomy příliš 
neočekávané. Jestliže se lidé budou navzájem podvádět, trh není možný. 
Aby fungovala tržní ekonomika, musí se kontrolovat morálními zákony. 
Pokud není morálka, stává se tržní ekonomika nástrojem loupeže a 
násilí jednoho proti druhému. Jestliže světový bankovní systém místo 
toho, aby živil a rozvíjel ekonomiku, začíná loupit, okrádat a 
zabíjet, je taková ekonomika odsouzena k zániku. Banky jsou totiž 
krevním systémem ekonomiky. A pokud banky začínají porušovat morální 
zákony, ekonomika nevyhnutelně musí vést ke kolapsu či válce. Krize 
dnešní civilizace je krize tržní ekonomiky, která přivádí všechny lidí 
ke krachu. 

Proč se hroutí tržní ekonomika? 

Proč se nyní hroutí tržní ekonomika? Protože v přítomném okamžiku je 
ve své podstatě nemorální. Hlavní, poslední nástroj záchrany naši 
civilizace je mravní kontrola nad trhem a nad plánováním. Jestliže 
lidi přestanou uctívat mamon, nebudou pro ně hlavní hodnoty jen peníze 
a blahobyt, sex a jídlo, ale morálka, láska a víra, tak civilizace 
přežije. Všichni víme, že teď světu nevládnou carové ani králové či 
prezidenti, ale finanční korporace. 

Obchodní korporace se zmocnily celého světa a ovládají prezidenty, 
vlády, krále... Mohlo by se zdát, že je jedno, kdo vládne – v čem je 
tedy rozdíl? Vysvětlím v čem: Např. Ludvík XIV. říkal: "Stát jsem já." 
Čili král cítí, že stát je součástí jeho těla. Musí se postarat o stát 
a národ. Pokud se nebude starat, stát zahyne spolu s ním. Cíl krále je 
zachránit stát, posílit ho a zajistit jeho přežití v budoucnu. 
Samozřejmě, že myslí i na sebe. Ale když bude myslet jen na sebe, stát 
zahyne a on pak zemře sám. Prezident a vláda jsou v podstatě rovněž 
najatí proto, aby se postarali o stát. Ale jaké jsou cíle finančních 
korporací? Peníze a zase jen peníze. A do tohoto cíle není zahrnuté 
ani zdraví národa a jeho budoucnost, ani morální aspekty – není tam 
nic kromě peněz. Při takové orientaci nadnárodní korporace řídící 
státy je nevyhnutelně přivedou k zániku a rozpadu. Současná 
technokratická civilizace ztrácí morálku a víru. Kristus řekl: "A také 
kvůli porušování mnohých zákonů v lidech vychladne láska." Když 
odchází láska z duše, odchází i morálka. Duše začíná usychat a odchází 
i budoucnost. Potom zaniká stát, národ nebo i celá civilizace. 
Zpočátku umírá duše, potom umírá budoucnost, pak umírá tělo. Neštěstí 
dnešní doby je, že lidé prakticky nechápou význam pojmů, jako je duše, 
láska, víra a morálka, protože věří, že duše je abstraktní pojem. A 
láska že je náboženský pojem. Morálka překáží toleranci a demokracii. 
Civilizace se potápí. Proč mluvím o civilizaci? Proto, že neexistuje 
žádný rozdíl mezi schématem umírání jednoho člověka, či skupiny lidí. 
Viděl jsem lidi, kteří měli vynikající fyzickou kondici, ale 
budoucnost už neměli. Ale pokud pochopili a chtěli se změnit, žili 
dál, pokud se nechtěli změnit, pak umírali – a je jedno jestli z 
důvodu nemoci nebo nehody. 

Moderní medicína neví, proč je člověk nemocný 

Moderní medicína neví, proč je člověk nemocný. Moderní medicína neví, 
co je to duše. Moderní medicína neví, jak jsou naše pocity a jednání 
spojené se zdravím a osudem. Náboženství na nejvýš tuší a ukazuje se, 
že jediná cesta pro současnou civilizaci je uzavřena. Náboženství také 
neví, neboť téměř všechna náboženství světa lásku a víru nahradila 
rituály a politikou. Čili forma se dále vyvíjí, ale obsah se ztrácí. 
Setkal jsem se s věřícími, kteří umírali na rakovinu. Viděl jsem, že 
víru mají, ale lásku ne. V co tedy věřili? Věřili ve své zdraví, v to, 
že Bůh je ochrání, v to, že když se budou modlit, budou mít peníze i 
zdraví. V toto věřili. Ale podstatou víry je láska. Jen 
prostřednictvím lásky můžeme pocítit jednotu s Bohem. Pokud láska 
chybí, žádné ostatní atributy nemají smysl. Jestliže jsou zákony, 
podle kterých se pohybují planety, pokud existují zákony fyziologie 
našeho těla, tak potom jsou i zákony fyziologie duše. Když je 
nedodržujeme, tak dříve nebo později budeme mít problémy. Jestliže se 
neustále opíjíme, přejídáme, nehýbáme se, jinými slovy škodíme svému 
tělu nesprávným způsobem života a nesprávným postojem k sobě sama, tak 
máme zaručeno, že budeme nemocní a předčasně zemřeme. To ví každý. Ale 
existují také zákony duše, a pokud se k duši budeme chovat nesprávně, 
také onemocníme a zemřeme. Přitom zpravidla když pijeme, přejídáme se, 
nechceme se rozvíjet a vedeme pasivní způsob života, čili zabíjíme své 
tělo, máme problémy s duší. 

Vždy ztratíme to, co dáváme na první místo 

Všichni máme pouze dva instinkty: pud sebezáchovy a instinkt 
pokračování rodu. Pud sebezáchovy je potřebný, bez něho bychom 
zemřeli. Ale když ho začínáme stavět na první místo, pak je pro nás 
nejdůležitější osobní ochrana, vlastní území, postavení, peníze, moc, 
spravedlnost a nadřazenost. A pokud nás někdo v něčem omezí, budeme ho 
nenávidět a budeme připravení ho zabít. Pokud máme nenávist, urážku ve 
své hlavě, není to ještě nemoc, když ale přechází do duše, do 
podvědomí a pokud to děláme často, je to nebezpečné. Protože na úrovni 
duše, v hloubi našeho podvědomí, jsme všichni sjednocení. Nenávist k 
jednomu člověku zabíjí všechny. Když začneme nenávidět jednoho 
člověka, můžeme zabít celé lidstvo. Proto, když v nás agresivita začne 
pronikat do hloubi duše, tak je zastavena nemocí, neštěstím nebo 
smrtí. Agresivita se však objevuje i tehdy, když se naše duše příliš 
připoutává k pozemským hodnotám. A jediný nástroj, jenž může pomoci 
překonat závislost na lidském štěstí a instinktech, je láska k Bohu. 
Jednoduše řečeno je člověk zvíře, které uvěřilo v Boha. Zvíře žije 
instinkty. Bez nich není možné žít. Jestliže se obracíme k Bohu a 
směřujeme k Němu, pak se zvíře v nás stáhne do pozadí a božské vyjde 
napovrch. Viděl jsem i takové lidi, kteří se modlí jen za své zdraví a 
ztrácí ho. Ale vše, co stavíme na první místo na úkor lásky k Bohu, 
musíme ztratit, aby zůstala naživu naše duše. Pokud máme peníze na 
prvním místě, tak o ně přijdeme. Jestliže máme na prvním místě rodinu, 
ztratíme ji. Když na prvním místě máme blahobyt, postavení či moc, 
ztratíme je také. Je to jen otázkou času. Zloděj na začátku vyhrává, 
ale nakonec vždy prohraje. Když budeme porušovat přikázání, 
nevyhnutelně to povede ke zdravotním problémům. O tom se mluví v Bibli 
a já to vidím každý den. A nyní to již začínají vidět i lékaři a 
vědci. Čili se vracíme k těm pravdám, které jsme už dávno zapomněli. 
Takže, abychom fyzicky v nejbližší době přežili, bude zapotřebí 
obnovit ten pořádek věcí, jenž existoval vždy. Smysl života a nejvyšší 
štěstí – to je láska v duši, která nás spojuje s Bohem. Všechno 
ostatní následuje až pak. Pokud máme správný systém cílů, uzdravíme 
se. 

Cíl je jednota se Stvořitelem 

Člověk se skládá z lásky. Podvědomě si uvědomuje, že veškerou energii, 
hlavní a životní dostává prostřednictvím lásky od Boha. Proto 
podvědomě pro každého z nás je cílem jednota se Stvořitelem. Bez toho 
nemůžeme přežít. Láska k Bohu je cíl. Ona rodí funkci – náš život a 
poté se formuje naše tělo a fyzické zdraví. Co se děje, když vědomě 
ztrácíme víru v Boha a zříkáme se lásky? Jde o to, že se můžeme zřící 
víry a být zdravý m – to je otázka rétoriky, protože podstata víry je 
láska. Jestliže se zříkáme lásky, umíráme. Dnešní civilizace při 
ztrátě víry ztrácí lásku. Co se děje, když ztratíme cíl, když ztratíme 
lásku? Začínají se zhoršovat a postupně selhávat všechny funkce. 
Začíná trpět náboženství, ekonomika a politika. To je to, co dnes 
nazýváme "krizí". Když funkce úplně zanikne, začíná se rozpadat tělo – 
forma. V zásadě se k tomu již přibližujeme. Proto, když ke mně do 
ordinace přijde vážně nemocný člověk a říká: "Umírám", vysvětluji mu: 
"Pokud se nenaučíte milovat, nemáte šanci přežít. Abyste se naučil 
milovat, potřebujete se nejprve naučit vyrovnat se se ztrátou. Proto 
přezkoumejte svůj život a každou ztrátu nevnímejte jako neštěstí a 
utrpení, ale berte ji jako pomoc shora pro záchranu vaší lásky. Např. 
jakákoliv urážka je vaší léčbou. Urazí-li vás někdo blízký nebo už 
nikoho blízkého nemáte, tak jděte k Bohu. A je to skutečně tak – 
osoba, která ztratila vše, buď spáchá sebevraždu, nebo začne věřit v 
Boha. Ten kdo začíná věřit v Boha, přežije." 

Proč potřebujeme nemoci? 

Proč musíme prožívat ztráty? Z jakého důvodu potřebujeme nemoci? V 
Bibli se říká: nemoc nedovoluje lidem hřešit ("Ten, kdo trpěl v těle, 
skoncoval s hříchem." <1. Petr 4:1-2>). 

Co je to hřích? Hřích je takové chování člověka, jež zabíjí lásku. Ať 
je to jakékoliv chování, pokud při tom mizí láska – je to hřích. Hřích 
je ztráta jednoty s Bohem. Proč nemoc neumožňuje lidem hřešit? Protože 
nemoc zastavuje lidské funkce, omezuje instinkty a energie už 
nesměřuje k in stinktu, ale k Bohu. Proto nemoc, neštěstí, urážky a 
ztráty vytváří stres, a pokud na něj budeme správně reagovat, bude 
lékem i léčbou. Jestliže budeme upadat do deprese a hledat viníky, 
efekt bude opačný – stres bude zabíjet. Život bez stresu není možný a 
právě náš postoj k němu nás dělá buď silnějšími, nebo slabšími. Stres 
nás může uzdravit, ale také může učinit nemocnými. V našem vnímání se 
skrývá naše zdraví či naše neštěstí nebo nemoc. Občas ke mně přichází 
pacienti a říkají: "Přečetli jsme Vaše knihy, ale výsledky nejsou 
žádné." Dívám se na jejich pole a říkám: "A proč jste ještě stále 
neodpustili blízké osobě?" – "A jak mu mám odpustit, když se takhle 
zachoval?" Vysvětluji: "Co je to odpuštění? Nikdy nedokážete odpustit, 
pokud si myslíte, že jen dotyčná osoba nese vinu. Jestliže chápete, že 
ne, že prostřednictvím této osoby vás Bůh léčí, pak jí odpustíte." 
Proto, aby bylo možné někomu odpustit, je třeba vidět ve všem Boží 
vůli. Toto realizovat je pro většinu z nás velmi obtížné, protože nás 
dnes učí, že Boží vůle není, je jenom ďábelská vůle kolem nás, že svět 
je krutý a nespravedlivý. Pokud věříme, že svět je krutý a 
nespravedlivý a nevidíme Boží vůli ve všem, šanci na odpuštění, na 
přijetí toho, co se děje, nemáme. Když odpouštíme, pociťujeme lásku v 
duši a sami se uzdravujeme. Následně se uzdravují i naše děti a teprve 
pak se začíná měnit náš osud. Viděl jsem mnoho zanikajících rodů, 
které byly na jemné úrovni již prakticky mrtvé. Když ale začne člověk 
měnit svůj postoj k minulosti, odpouští všem a vid í v tom Boží vůli, 
učí se milovat, tak začínají změny a já vidím, jak se u něj tvoří 
budoucnost. Je pravda, že při tomto procesu může probíhat to, čemu 
říkám "očista". Jestliže máme uvnitř v duši spoustu špíny a přitom se 
začínáme měnit, pak je cesta k Bohu doprovázena očištěním duše. Můžeme 
být nemocní, mohou se objevovat nepříjemnosti a také nezasloužené 
urážky – to je normální proces očištění. Nyní musí věda dobrovolně či 
nedobrovolně dospět k pochopení toho, že naše city, pocity, naše 
jednání ovlivňují naše zdraví a osud. 

Televize a Reklama 

Pokud se podíváme na nynější televizní vysílání, vidíme kult 
instinktů. Všude vidíme násilí – vítězství sexu a násilí. K čemu to 
vede? Jsme svědky triumfu dvou instinktů a začínáme ztrácet pojetí 
víry, lásky a mravnosti a začínají se rodit nemocné dětí. Dnes se v 
západních zemích při obrovském pokroku moderní medicíny už prakticky 
nerodí zdravé děti. Téměř všechny dětí se rodí s nějakým problémem. 

Návod k uzdravení: Láska 

K překonání nejtěžších nemocí a problémů stačí pouze pocítit lásku v 
duši. Je třeba pocítit Boží vůli, jež je přítomná ve všem. Je nutné 
přehodnotit svou minulost z nového hlediska. Když nám hoří dům, 
zachraňujeme to, co je pro nás nejdůležitější a nejdražší. Když nás 
někdo ohrožuje, budeme bránit to, co doopravdy jsme. Tím pádem, pokud 
si myslíme, že jsme peníze, budeme se vrhat zachraňovat peníze a 
zahyneme v plamenech. Jestliže si myslíme, že jsme důležitost, 
postavení a rozum, budeme chránit svůj rozum a nenávidět ty, kteří 
oněm budou mluvit špatně. Jedině, co nemusíme zachraňovat, je láska, 
protože je věčná. Proto, když chápeme, že jsme láskou, nemůžeme být 
agresivní. Láska je věčnost. Lásku nemůžete urazit. Pokud chápeme, že 
jsme láska, pak nebudeme mít vnitřní agresi a jakákoliv stresující 
situace nebude snižovat lásku, ale naopak ji zvyšovat. Abychom přežili 
v nejbližších letech, budeme muset správně vnímat svět a správně 
reagovat na okolní události. Proto, když za mnou chodí lidé s malými 
problémy nebo lidé umírající, každému říkám to stejné: 

"Oprostěte se od vašich problémů. Pochopte, že jste Láska. Jste božské 
povahy. Vzpomeňte si na všechny své životní problémy, ztráty a urážky. 
Odpusťte všem a očistíte si vaši duši. Přijměte všechno, co se vám 
stalo, jako dané shora." A já pak pozoruji, jak se u pacienta vše 
mění: i duše i zdraví i osud. 
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one