Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4350 | 87%)
Ne (306 | 6%)

RUDOLF STEINER - ZNEUŽITÍ OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÉMU DUCHU

"Nakonec bude nalezen způsob, jak očkovat těla, aby lidem neumožnila příklon k duchovním ideám a aby celý život věřili jen ve fyzický svět, který mohou vnímat svými pěti smysly. Nyní jsou lidé očkováni proti souchotinám a stejným způsobem budou později očkováni proti duchovním sklonům."
~ Rudolf Steiner, 1917
Rudolf Steiner předpověděl, že v rámci spirituální a energetické proměny našeho světa, který přináší zlatý věk lidstva, díky přicházejícímu světlu a navyšování energetických vibrací planety Země za účelem harmonizace a zachování života, nebude temným silám tato proměna a pozdvižení lidského ducha příznivá a tak negativní entity, negativní síly z nizkých vibrací udělají vše proto, aby lidi co nejdéle udržely pouze ve hmotě, v oddělenosti od Zdroje a od možnosti využít rozšířeného vědomí a vnímání, které Vesmír v tomto čase naší civilizaci a planetě přináší.
Myslím, že oxid chloričitý je jedním z prostředků, možných prvních kroků, jak udělat krok k očištění své mysli, vědomí, vnímání a proto je "nebezpečný", neboť mnohým ukázal a může ukázat cestu ke světlu a k vlastní spiritualitě. ClO2 pomáhá při rozumném používání očistit a aktivovat vlastní šišinku, své třetí oko, a vnímat širší souvislosti, tak jak je kdysi vnímal např. Rudolf Steiner. ClO2 je "nebezpečné" i v tom, že odstraňuje negativní následky očkování, pokud se včas nebo preventivně použije a tím maří plány negativních sil udržet lidstvo v temnotě, ve hmotě a v nevědomosti.
V ROCE 1917 RUDOLF STEINER PŘEDPOVĚDĚL VAKCÍNU, KTERÁ „VYTLAČÍ VEŠKERÉ SKLONY K DUCHOVNOSTI Z DUŠÍ LIDÍ"
27. května 2020
Dylan Charles , editor
Waking Times
Pokud se cítíte, jako byste právě teď byli v duchovní válce na planetě Zemi, nejste sami.
Mnoho nejvýznamějšíchj světových vědců, filosofů a asketů chápe náš svět jako mnohorozměrný - multidimenzionální - a spoluobývaný duchovními, i nefyzickými bytostmi, a to dobrými i zlými, které jsou ve válce s námi lidmi a také mezi sebou navzájem.
Není to něco, co lze jednoduše vysvětlit myšlenkou nebo vědou. Člověk musí velmi citlivý, aby existenci duchovních bytostí vnímal.

Rudolf Steiner byl rakouským filosofem, učitelem a spiritualistou a během svého života vydal řadu knih a článků o vědě o duchovnosti. Lidské tělo viděl jako duchovní nádobu, otevřenou invazi jinými entitami.
Uvědomit si tyto síly by mělo mít předpoklad a schopnost odmítnout jejich negativní vliv. Zůstávat v nevědomí o těchto silách by mohlo být listem ve větru, s kterým si tyto síly jen hrají. Naše duchovní kultivace je klíčem k rozvoji vědomého vnímání těchto sil a také k našemu dalšímu rozvoji a pochopení světa.
"Duchové temnoty jsou nyní mezi námi." Musíme být na pozoru, abychom si mohli uvědomit, co se děje, když se s nimi setkáme a získat skutečnou představu o tom, kde se nachází. Nejnebezpečnější věcí, kterou můžete v nejbližší době udělat, bude vzdát se nevědomky vnímání těchto vlivů, které jsou určitě v našem světě přítomné. " ~ Rudolf Steiner
Pokud lidé projeví přirozený sklon člověka k duchovnímu růstu, osvobodí se od strachu a úzkosti a účinně si vyvinou jistou imunitu vůči vlivům negativních entit. Pokud ne, naše nižší vibrace přitahují nepřátelské duchy a nevědomky padáme pod jejich vliv a jsem jimi energeticky vysáváni.
"V duchovních říších jsou bytosti, pro které úzkost a strach, vycházející z lidí, dávají těmto negativním entitám jejich vítané jídlo, jejich energetickou potravu." Když lidé nemají strach a obavy, pak tato stvoření hladoví ... Pokud strach a úzkost vyzařuje z lidí a oni propadnou panice, pak tato stvoření najdou ve strachu a chaosu svou vítanou výživu a stanou se mnohem silnějšími. Tyto bytosti jsou vůči lidstvu nepřátelské. Všechno, co živí negativní pocity - úzkost, strach, pověry, zoufalství nebo pochybnosti, obavy je ve skutečnosti nepřátelskými silami v multidimenzionálních světech použité ke krutým útokům proti lidem a k posílení negativních entit či duchů. Proto je především nutné začít tím, že ten, kdo vstoupí do duchovního světa, měl by překonat strach, pocity bezmoci, zoufalství a úzkosti. Ale to jsou přesně pocity, které patří k současné kultuře a materialismu; protože odcizuje lidi z duchovního světa, je obzvláště vhodné pro temné síly vyvolat u lidí beznaděj a strach z neznáma, a tím přitáhnout proti nim výše uvedené nepřátelské síly. " ~ Rudolf Steiner
S tak hlubokým globálním strachem, úzkostí a panikou nad současnou pandemií mnozí odhalují své vlastní duchovní nemoci a souhlasí s jakýmkoli doporučeným chováním nebo zásahem, který by tyto emoce strachu zmírnily. Spolu s tím je snaha tohoto strachu využít a naočkovat 7 miliard zdravých lidí, k jejich udržení ve hmotě a v oddělenosti od jejich spirituality.
Před více jak 100 lety, v sérii 14 esejů zveřejněných pod názvem „Pád duchů temnoty" , vydal Steiner varování budoucím generacím o možné míře kontroly fyzického těla, která je velmi podobná vizím představeným Orwellem a Huxleym . Steiner předpověděl budoucnost, kdy by vakcíny mohly ukrást naši duchovní podstatu.
Nejprve nějaké pozadí:
„V těchto čtrnácti přednáškách, konaných na konci roku 1917 po čtyřech letech války v Evropě, Steiner hovoří o složitých duchovních silách za první světové války, o pokusech lidstva vybudovat teoreticky dokonalé společenské řády a o mnoha divizích a narušováních, které pokračuje na Zemi až do naší doby. Lidstvo obecně zaspalo skutečnost, že padlí duchové, odhozeni z duchovních světů, se na Zemi intenzivně aktivně angažovaly. To se projevilo hlavně v lidském myšlení a vnímání okolního světa. "
Pád do takového ničivého spánku by se vyznačoval věkem materialismu a centralizace veškeré moci, během níž vlivy „duchů temnoty" inspirovaly lidi k vymýšlení nových technologií a nových prostředků k útlaku člověka.
Komentáře Steiner:
"Řekl jsem ti, že duchové temnoty budou inspirovat své lidské hostitele, ve kterých budou bydlet, aby našli vakcínu, která vytlačí veškerý sklon k duchovnosti z duší lidí, když budou ještě velmi mladí, a to se stane oklikou skrze jejich fyzické tělo. Dnes jsou těla očkována proti jedné věci - fyzickým nemocem a později, v budoucnu, budou děti očkovány látkou, kterou nové technologie umožní vyrobit, a která je učiní imunními proti vlastní duchovnosti, takže nebudou nadále rozvíjet pošetilé sklony spojené s duchovním životem. Slovo „pošetilé" je zde myšleno pošetilé v očích materialistů, skeptiků, lidí odpojených od Zdroje, od své duchovnosti . . ."
Konečně se najde způsob, jak očkovat těla, aby tato těla neumožnily rozvíjení schopností člověka k duchovnosti. Tak po celý svůj život lidé budou věřit pouze ve fyzický svět, který vnímají základními fyzickými smysly.
Z podnětů, které lékařská profese získala z přesvědčení a z potřeby, že je třeba očkováním řešit nemoci těla např.[tuberkulózu], kterou lidé trpí. V budoucnosti však budou lidé stejným způsobem očkováni proti jakýmkoliv sklonům k duchovnosti. Toto říkám především proto, abych vám dal obzvláště nápadný příklad z mnoha věcí, které v této oblasti přijdou v blízké a vzdálenější budoucnosti. Cílem je přinést zmatek do impulzů, které se chtějí po vítězství [Michaelovi ] duchové světla [v roce 1879]. " ~ Rudolf Steiner
Steiner zde mluvil jen o vakcínách. Jeho komentář nebere v úvahu kombinované účinky mnoha nesčetných vlivů, které v dnešním světě máme (kvalita potravy, vody, ovzduší, elektrosmog, chemické léky, manipulace médií, vzdělávání...), které působí proti duchovnímu spojení se sebou samým, se Zdrojem, s muldidimenzionálním světem, Vesmírem.
Opět platí, že pokud jste se cítíte, jako byste byli v duchovní válce, nejste v tom sami. Děje se to a Rudolf Steiner to vnímal již před sto lety.

O AUTOROVI
Dylan Charles je redaktorem časopisu Waking Times a hostitelem Battered Souls: Podcast About Transformation , který se věnuje myšlenkám osobní transformace, probuzení společnosti a planetární obnovy. Jeho osobní cesta je hluboce inspirována šamanskými rostlinnými léčivy a uměním Kung Fu, Qi Gong a jógy. Po sedmi letech života v Kostarice nyní žije v horách Blue Ridge, kde cvičí brazilského Jiu Jitsu a rád tráví čas s rodinou. Napsal stovky článků, oslovil a inspiroval miliony lidí po celém světě.
Tento článek ( V roce 1917 Rudolf Steiner předpověděl vakcínu, která by „vyhnala veškeré sklony k duchovnímu duchu z duší lidí" ) původně vytvořil a publikoval Waking Times a je zde publikován pod licencí Creative Commons s přidělením Dylana Charlese a WakingTimes.com.. Může být znovu zveřejněno s řádným uvedením autora, bio autora a tohoto prohlášení o autorských právech.
Zdroj:
https://www.wakingtimes.com/2020/05/27/in-1917-rudolf-steiner-foresaw-a-vaccine-that-would-drive-all-inclination-toward-spirituality-out-of-peoples-souls/
Rudolf Steiner byl rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Byl zakladatelem antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie.Wikipedie
Narození: 25. února 1861, Donji Kraljevec, Chorvatsko
Úmrtí: 30. března 1925, Dornach, Švýcarsko
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one