Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)
5G vliv na hemoglobin a projev koronaviru
Kamil Pokorný (strojový google překlad)
Může expozice 5G změnit strukturu a funkci hemoglobinu, což způsobí, že pacienti s koronaviry umírají na nedostatek kyslíku?
Je síť 5G částečně odpovědna za úmrtí na koronaviry? Může 5G způsobit, že krev, která cirkuluje v těle, nebude schopna nosit kyslík? Tématem se zabýval Mike Adams na serveru Natural News.
Co je obzvláště děsivé na kritické péči o pacienty s koronaviry, je to, že netrpí „virovou pneumonií“, ale spíše neschopností absorbovat nebo nosit kyslík v krvi.
Potvrdil to pohotovostní lékař NYC ICU Cameron Kyle-Sidell, který vydal několik videí s podrobnostmi o tom, že koronavirus není druh virové pneumonie. "Léčíme špatnou nemoc," říká. A ventilátory poškozují plíce pacientů. Vysvětluje:
Nemoc plic COVID-19, pokud to vidím, není pneumonií a nemělo by se s ní tak zacházet. Spíše se zdá, že nějaký druh virem indukované nemoci, která se nejvíce podobá nemoci vysoké nadmořské výšky. Je to, jako by desítky tisíc mých newyorčanů byly v letadle ve výšce 30 000 stop a tlak v kabině by se pomalu uvolňoval. Tito pacienti by měli nedostatek kyslíku.
Sledujte jej ve videu, jak vysvětluje, jak pacienti s koronaviry umírají na nedostatek kyslíku, nikoli na infekci plic virovou pneumonií:
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o&feature=emb_logo
Tento lékař na pohotovosti objasňuje, že pacienti s koronaviry umírají na nedostatek kyslíku, nikoli na klasický scénář virové pneumonie. Jinými slovy, plíce pacientů fungují dobře a ventilátory skutečně poškozují jejich plíce tím, že do nich tlačí přílišný tlak.
Jak krev v první řadě přenáší kyslík?
Jak přesně mohou být všichni tito pacienti hladověni kyslíkem, když jejich plíce technicky fungují? Abychom pochopili jednu možnou odpověď, musíte nejprve pochopit, jak krev přenáší kyslík.
Při normálním fungování se 1 molekula hemoglobinu váže se 4 molekulami kyslíku za použití železa (Fe2+) za vzniku oxyhemoglobinu. Ale této vazby je dosaženo pouze kvůli něčemu, co se nazývá
„parciální tlak“, což znamená, že koncentrace kyslíku v plicních tkáních je vyšší než koncentrace kyslíku na molekule hemoglobinu (zhruba řečeno, je to trochu zjednodušeno), takže kyslík „skáče“ k hemoglobinu, aby se vyrovnaly dílčí tlaky napříč propastí.
Image source: QSstudy.com
Ale záření 5G mění pórovitost buněčných membrán, což umožňuje některým molekulám nebo iontovým prvkům snadnější pohyb po těchto členech, vytlačením jiných molekul (nebo rozpustných plynů, jako je oxid uhličitý), které by normálně mohly tento skok způsobit. Například je dobře zdokumentováno, že 5G záření způsobuje „napěťově regulované iontové kanály“ (VGIC), konkrétně s ionty vápníku (VGCC), což způsobuje buněčnou toxicitu v důsledku příliš velkého množství vápníku vstupujícího do buněčných stěn a otravy buněk.
Výzkum byl publikován v Environmental Research a ukazuje, že expozice 5G (odkazovaná studie z 2018 se zaobírá vlivem WIFI, ale mechanismus je u všech pulzně modulovaných vysokofrekvenčních polí stejný) nejen mění permeabilitu buněk (pórovitost), ale také uvolňuje peroxinitrity v těle. Jedná se o molekuly vyvolávající zánět, které ničí další zdravé molekuly cirkulující v krvi. (Stejný efekt také u WIFI!)
Jak popisuje Natural News:
Důkladný přehled dostupných publikovaných vědeckých poznatků o bezdrátové (WiFi) a expozici elektromagnetickým polem (EMF) odhalil nejméně sedm různých způsobů, jak mikrovlnné působení WiFi a EMF aktivně poškozuje lidské tělo.
Příspěvek (ona studie) publikovaný a recenzovaný v časopise Environmental Research vysvětluje, že vystavení WiFi signálům, které jsou v těchto dnech všude, může vést k: oxidačnímu stresu, poškození spermatu a varlat, neuropsychiatrickým účinkům včetně změn EEG (elektroencefalogram), apoptózy (naprogramované buňky) smrt), poškození buněčné DNA, endokrinní změny a přetížení vápníkem. Všimněte si, že pacienti s koronaviry jsou již pozorováni s neuropsychiatrickými účinky, poškozením varlat a oxidačním stresem, třemi příznaky expozice 5G (též WIFI).
Právě jsme vytvořili tento jednoduchý graf, abychom poukázali na podobnosti mezi expozicí 5G a příznaky koronaviry. Nebojte se sdílet všude a pokud je to možné, odkazujte zpět na tento článek.
Vědci zjistili, že to vede ke změnám chování a dokonce ke změnám osobnosti u těch, kteří jsou běžně (těmto zářením) vystaveni. Jinými slovy, 5G je zbraňový systém, který funguje jako telekomunikační infrastruktura, ale skutečným dopadem je poškození funkce lidského mozku a zničení racionality, rozumu a civility, zejména mezi těmi, kteří žijí ve městech s vysokou populací, kde se věže 5G stávají všudypřítomné. To je důvod, proč jste si v těchto oblastech všimli zvýšeného šílenství a rozšířeného duševního chaosu.
Video: https://www.brighteon.com/237b383d-9287-4a90-9775-0c46c1b5ca93
Název videa: 5G způsobuje masové MENTÁLNÍ OMEZENÍ a dokonce i OSOBNÍ změny.
Část tohoto účinku může být také způsobena produkcí peroxynitritů, které jsou generovány v tělech buněk po vystavení napětí emitovanému zářením 5G, které je na vaše tělo paprskováno v úzkém kuželu s vysokou intenzitou energie. 5G anténa zaostřuje energii v úzkém paprsku, který vás sleduje cíleně. (Tyto skutečné 5G antény se zaostřovací technologií nazývanou „MIMO“, zatím v ČR v roce 2020 ještě nemáme, ale běžně se lidé oslabují nonstop puštěnou WIFI doma daty v mobilu v kapse.)
Již pozorujeme koronaviry způsobující psychiatrické účinky*, včetně násilného agresivního chování podobného zombie, jako je úmyslné plivání a kašel na lidi.
Jak expozice záření 5G mění schopnost červených krvinek přenášet kyslík
Když se vrátíme k otázce kyslíku, odpověď na otázku, proč expozice 5G (i WIFI, LTE, Bluetooth) záření mění funkci hemoglobinu, se nachází v porozumění proteinové struktuře samotného hemoglobinu.
Hemoglobin se spoléhá na něco, co se nazývá „skupina hem“, což je složitá molekula se železem (FE2+) ve svém středu. Je obklopen něčím, co se nazývá „porfyrinový kruh“, což je shluk jedinečných struktur (vyrobených z kyslíku, uhlíku a vodíku), který má zvláštní afinitu k dalším atomům kyslíku. Schopnost kyslíku „skočit“ na tuto molekulu v plicích závisí zcela na struktuře těchto komplexních molekul (což také znamená iontové náboje).
Jedna věc, kterou je třeba poznamenat, je, že bez přítomnosti histidinu, speciálního proteinu, by tato skupina hem měla vyšší afinitu k oxidu uhelnatému než kyslík, což znamená, že celá skupina hem by byla obsazena oxidem uhelnatým, což by blokovalo absorpci kyslíku. Proto je přítomnost histidinu kritická pro umožnění vazby hemové skupiny s kyslíkem. Pokud si pohráváte s histidinem, skončíte tím, že donutíte hemoglobin k přenosu CO místo O2, čímž se účinně vytvoří kyslíková deprivace v krvi.
Tato skupina hem má mimochodem zvláštní afinitu k oxidu uhličitému, který umožňuje stejné molekule odvádět CO2 z tělních buněk a transportovat CO2 zpět do plic. Pamatujte: Stejná molekula hemoglobinu musí nést jak CO2, tak O2, ale v různých časech, a musí přitahovat a poté uvolňovat tyto molekuly v opačných časech, aby zbavila tělo CO2 a vyživovala tělo kyslíkem. To vše je dosaženo pomocí jemné rovnováhy proteinů a skládání proteinů.
Samotná molekula hemoglobinu je zázrak přírody. Převádí se do dvou různých strukturálních stavů založených na tom, zda nese kyslík nebo ne. V tzv. stavu R je tato molekula jako magnet pro kyslík. Když jsou vázány čtyři atomy kyslíku, stává se vysoce stabilní strukturou (a zdá se červenou). Technicky vazba jedné molekuly kyslíku (O2) zvyšuje afinitu ke kyslíku na dalších třech kyslíkových místech, takže hemoglobin velmi rychle „vyčistí“ čtyři molekuly kyslíku. Když jí chybí kyslík, změní se na „T-stav“ a objeví se modrá, proto má krev s nízkým obsahem kyslíku modrou barvu.
Důležité je pochopit, že jakákoli změna jemné struktury hemoglobinu narušuje jeho schopnost vázat se s kyslíkem.
Podívejte se na výše uvedené znázornění molekuly hemoglobinu z APSUbiology.org a všimněte si skupin hem, které jsou umístěny na čtyřech místech celé molekuly. Polypeptidové řetězce jsou součástí transmorfní struktury molekuly, která jí umožňuje nést a uvolňovat jak CO2 tak O2, v závislosti na parciálních tlacích plynů na různých místech v těle (plíce vs. jiné buňky). Pečlivě si uvědomte, že jakákoli změna struktury hemoglobinu způsobí, že přestane fungovat:
Zvýšení propustnosti molekuly hemoglobinu - tj. jeho afinita k jiným rozpustným plynům, jako je oxid uhličitý - „obsadí“ molekulu hemoglobinu nesprávnými látkami, což znemožňuje absorbovat kyslík, protože není přítomen ve „stavu R“ v době, kdy srdce pumpuje krev zpět do plic.
Jinými slovy, cokoli, co významně mění afinitu hemoglobinu k jiným rozpustným plynům (oxid uhličitý, oxid uhelnatý nebo dokonce iontové minerály v krvi), by mohlo „zastavit“ schopnost krve přenášet kyslík změnou jeho atomové struktury.
Pokud změníte strukturu skupiny heme, přestane fungovat kyslík. Protože v případě skupiny heme je struktura funkcí. Možná to ocení pouze organičtí chemici, ale tato skupina hémů je skutečně zázrakem nanotechnologií. (Spíše bych přeložil „zázrakem přírody“.)
Zde je schéma, jak železo, histidin, skupina hem a kyslík interagují s hemoglobinem, který mění jeho strukturu v závislosti na formách „okysličené“ vs. „deoxygenované“:
Schéma interakcí prvků s hemoglobinem (Zdroj: Biology.Kenyon.edu)
Může expozice 5G změnit strukturu hemoglobinu zvýšením jeho afinity k jiným molekulám, které nejsou O2?
Skutečná otázka ve všem je nejlépe vyjádřená, jak jsem se na ni zeptal výše. Pochybuji, že se zabýváme fenoménem, kdy expozice 5G záření (ale i WIFI a podobných, jak vyplývá ze studie výše) blokuje schopnost hemoglobinu nést kyslík, ale spíše zabírá molekulu hemoglobinu jinými prvky, které mění jeho strukturu, a tedy i jeho funkci, čímž inhibuje jeho schopnost vázat se s kyslíkem.
To se velmi pravděpodobně děje na celém světě, kdekoli v současné době funguje 5G (a WIFI a podobné), a je to jen to, že koronavirus nyní zhoršuje příznaky a stavy do bodu, kdy dochází k hromadné smrti.
Jinými slovy, pandemie coronavirus by pravděpodobně nebyla tak špatná, kdyby expozice 5G (a podobné slabších hodnot, např. WIFI) již neohrozila strukturu a funkci hemoglobinových buněk v tělech lidí, kteří žijí ve městech 5G.
To neznamená, že koronavirus není skutečný, samozřejmě; jen to, že tyto dva útoky na lidské tělo mají synergický účinek toxicity a úmrtnosti.
Závěr: Lidstvo spáchalo sebevraždu pomocí 5G
I když silně nesouhlasím (Mike Adams – autor) s těmi, kteří tvrdí, že neexistuje nic jako virus nebo že koronavirus je podvod, souhlasím s tím, že rozšířené nasazení 5G antén je pro svět jakýmsi sebevražedným paktem.
Stejně jako Římani stavěli své akvadukty z olověných vyzdívek, a tím otrávili své vlastní občany, moderní svět Big Tech a telekomunikací je hromadná otrava lidstva s elektrolytickým znečišťováním. Právě teď mnoho lidí mluví o knize „The Invisible Rainbow“ od Johna Kaminskiho, který věří, že koronavirus je „elektrickým onemocněním“ a že samotný 5G způsobuje všechny hromadné smrti, ne virus. Píše věci jako: „Chřipka není nakažlivá“ a „karanténa je hrozný podvod.“
Určitě se mýlí v těchto tvrzeních, ale nemusí se vůbec mýlit v otázce toxicity elektrolytu a jak je 5G vlastně druh „sebevražedného systému“, který ničí lidstvo.
To vše si zaslouží obrovské množství dodatečných studií, ale protože žijeme ve světě, kde Big Tech ovládá všechny příběhy a cenzory (na) všechny ty, kdo zpochybňují bezpečnost 5G, nyní se zdá, že je nemožné, aby se lidstvo z této masové sebevražedné mise vymanilo.
A to se nevztahuje ani na téma vakcín. Co když jsou vakcíny Billa Gatese záměrně konstruovány tak, aby obsahovaly toxické látky, které expozice 5G zatlačí do buněk, což způsobí rozsáhlou smrt v důsledku „binární“ expozice a následné buněčné toxicity?
Pro Billa Gatese by to byl jednoduchý způsob, jak dosáhnout svých snů o globálním vylidňování, a to vše při správě globálního testu IQ, který zjistí, kteří lidé jsou dostatečně hloupí, aby se mohli zarovnat a dostali injekci se systémem eutanazie.
Podívejte se na moje video zde o tom, jak můžeme tuto pandemii ukončit a také ukončit uzamčení (karanténu) pomocí výživy a masek:
Brighteon.com/bded5422-309d-48c7-859c-6de827faa8d7
Tolik autor Mike Adams. Překlad jsem doplnil závorkami a kde to bylo nutné, učesal do pochopitelnější češtiny tak, aby se nezměnil význam originálu, pouze zmíněnou nanotechnologii jsem vyměnil za přírodu.
Ještě zopakuji to, co je nyní v roce 2020 aktuální a podstatné pro nás v ČR:
5G sítě s širokým pokrytím, ani speciální vysílače schopné koncentrovat či cílit paprsky zde ještě v ČR nemáme a nejméně v roce 2020 vůbec plošně mít ani nebudeme, myslím si že ve velké míře ani v roce 2021. Nenechme se zmást reklamami (reklama znamená doslova opakované klamání) od O2, Nordic Telekom a podobných, kteří pouze povýšili rychlostně signály LTE na 4G advanced, ale nazývají to klamavě jako síť páté generace a nabízejí to již od léta 2019 jako „rychlejší 5G připojení“.
Co tu však máme a působí na nás ve smyslu výše uvedené studie z roku 2018 stejně jako 5G, jsou naše běžné domácí WIFI sítě, kterými se nonstop doma sami „grilujeme“ a nikdo je nevypíná ani na noc. Od sousedů již naměříme analyzátorem přes zeď, natož přes panel, signály velmi oslabené (ale čárky na displeji mohou naznačovat plnou sílu, neboli pro přenos dat že to plně stačí). Zásadní však je, vypínat alespoň na noc svoji WIFI doma! A raději ji zapínat pouze výjimečně, když ji opravdu potřebuji, jinak být připojen na internet kabelem, třeba pomocí adaptéru, který má koncovku USB, nebo USB-C, nebo Lightning konektor. A také v mobilu je třeba mít vypnuta data, jinak naměříme téměř nepřetržité vyzařování, a z kapsy je pak intenzita přímo do těla mnohonásobně silnější, než intenzitu vlivu z 5G vysílačů na ulici do bytu!
Na internetu je trend dávat do souvislosti účinky koronaviru jakoby aktivované 5G zářením, ale pravda je, že to samé (omezení funkce hemoglobinu roznášet kyslík po těle) způsobuje WIFI signál a zapnutá „data“ v mobilu. Konec konců, ta studie 2018 je postavena na pozorování následků WIFI signálu a Mike Adams se o ni opíral i ve smyslu pro působení 5G sítí, protože stále se jedná o pulzní vysokofrekvenční digitální modulaci, jenom v jiných sledech paketů a na různých frekvenčních pásmech. 5G bude rozdílnější jen v zahuštění a v z koncentraci, zacílení.
EU, ani ČR nás před těmito vlivy současnými zákonnými limity vůbec nechrání. Chrání nás až od tak silné úrovně, kdy dochází k zahřátí tkáně (tedy fyziologického roztoku v plastovém modelu hlavy). Všechny slabší vlivy pan Ing. Jelínek z NRL Státního zdravotního ústavu vehementně ignoruje a opakovaně popírá jejich existenci!
Tímto bych rád vyzval každého, komu záleží na svém zdraví, nebo nechce poškozovat zdraví svého okolí, rodiny a dětí doma, aby opravdu zodpovědně zapínal DATA V MOBILU a WIFI doma POUZE V NUTNÉM PŘÍPADĚ.
Buďme ohledu-plní a chraňme a hýčkejme své zdraví spíše, než množství lajků na sociálních sítích!
Nabízím přeměření všech přítomných zatěžujících záření u vás doma, i v kanceláři, spolu s vysvětlením vhodných opatření, co je třeba vypínat, nebo stínit. Využijte informace a kontakty na mém webu: www.elektrosmog-zony.cz nebo mail: pokorny.kamil@seznam.cz
Odkazy:
Zdroj: https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html
Koronaviry způsobují psychiatrické účinky: https://www.naturalnews.com/2020-04-03-zombie-apocalypse-coronavirus-alter-brain-function-aggressive.html
Struktura hemoglobinu podle okysličení: https://www.kenyon.edu/academics/departments-programs/biology/
Studie o vlivu WIFI (taktéž 5G) na změnu kalciového toku a funkce hemoglobinu a popis mechanismů působení: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355#t0015
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one