Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808
tomas@lebenhart.cz
 

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4351 | 87%)
Ne (307 | 6%)
 žije česká proočkovanárepublika!
Pořad Českételevize Nedej se plus se v jednom ze svých dílů věnoval otázce plošnéhoočkování. Obsahem popudil část odborné veřejnosti. Vladimír Just se ve svémkomentáři nad touto reakcí pozastavuje a označuje ji za hysterickou kampaňsamozvaných „lovců šarlatánů“.
 http://ceskapozice.lidovky.cz/at-zije-ceska-proockovana-republika-db2-/tema.aspx?c=A150619_105212_pozice-tema_houd#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
 

2.Senát: Děti vmateřské školce nemusí být plně očkovány

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/senat-deti-v-materske-skolce-nemusi-byt-plne-ockovany-479164#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn

3.Senátodmítl represe spojené s očkováním, norma míři zpět do sněmovny

Senátořiodmítli zbytečnou represi spojenou s povinným očkováním. Podle nich by očkovánínemělo být překážkou pro přístup do dětského kolektivu, povinnost rodičů nechatdítě očkovat by se tím ale neměnila. Zákon nyní posoudí opět poslanci.

4.MojmírŘehořek: Korupce a pavěda v očkování

Českéočkovací politice schází spolehlivé informace, které jsou potřebné pro dobrérozhodování. Žalostný stav může zlepšit vědecká studie, která porovnádlouhodobě zdraví očkovaných a neočkovaných.

5.Reakce autorkyreportáže ČT na článek v Zdravotnickém deníku (Utajená data - Nedej se plus)

23.6.2015
Autorka článku ve Zdravotnickém deníku, Ludmila Hamplová, měobviňuje z konspiračních teorií, ničím nepodložených tvrzení , manipulace sfakty, šíření lži atd. , kterých jsem se měla dopustit ve své reportáživěnované problematice očkování.
 
Pro tatovážná obvinění však ve svém článku žádné objektivní důkazy nepředkládá. Opíráse pouze o subjektivní názory různých osob , které pravdivost těchtožalovatelných pomluv neospravedlňují. Naopak je to paní Hamplová , kdomanipuluje s fakty. Opírá se o  tvrzení, která v pořadu vůbec nezazněla anásledně je kritizuje , zpochybňuje účastníky reportáže pomocí psycholožky (!)aniž by vyvrátila podstatu toho , co tvrdí.  
Hamplováoznačuje účastníky reportáže za odpírače očkování. Nikdo z nich v pořadu aleočkování jako takové
nepopíral.Hovořilo se o rizicích a nedostatcích současného systému očkování především vČR . Rizika a nedostatky byly konkretizovány.
Jestližese Hamplová a další osoby v článku domnívají , že tato rizika neexistují, je tojejich názor, stejně jako existují názory opačné ,což bylo v pořadu přirozenětaké zmíněno.
. Jinýnázor ale není důkaz jakékoliv konspirace a šíření lží. Nehledě na to , žeHamplová ty nejzávažnější argumenty , které v pořadu zazněly , zcela pomíjí.Kompetentní úřední osoba k problematice systému očkování –hlavníhygienik-svůj názor v pořadu vyjádřil . Osloven byl také ministr zdravotnictvíNěmeček ,o jehož názoru
jsmerovněž informovali . Nebyl zamlčen ani výsledek jednání a většinový názorposlanecké sněmovny . Dále jsme
informovalio nedávné zahraniční studii, která dospěla k opačnému závěru, než naznačujíutajená data CDC.
Hamplováuvádí, že pro jistotu se v pořadu neobjevuje žádný imunolog , vakcinolog neboexpert na infekční onemocnění. Reportáž se ale zabývala riziky z pohledutoxikologie a molekulárně biologie . O účincích neurotoxického hliníku vevakcínách a rizicích synergického efektu hovořila prof Strunecká, která se tétoproblematice ve své vědecké práci dlouhodobě věnuje
.
Nikde vpořadu není řečeno, že vakcíny způsobují autismus , ale paní Hamplová má natomto jednoznačném tvrzení postavený svůj pomlouvačný článek . Reportáž ČT všakpouze zmiňuje rizika současného systému očkování (dokládá to mj. citacemi zvědeckých prací a zdroji ze zahraničí) .
Mezitvrzením, že vakcíny způsobují autismus a tvrzením, že  mohou způsobovat,je přirozeně rozdíl.  Reportáž
informujeo zamlčených faktech, která naznačují , že některé vakcíny mohou způsobovatporuchy CNS a následně těžká onemocnění. Že se tato utajená data týkala právězvýšeného rizika autismu u chlapců očkovaných v raném věku vakcínou MMR , jezkrátka fakt. A že k podvodu došlo, je doložitelné. Hamplová
aleinformaci o podvodu v CDC zpochybňuje a obviňuje mě z šíření konspiračníchteoriíi .
Důkazy otom, že CDC data nezamlčela,Hamplová ale nepředkládá. Pouze se opírá o názor atvrzení prof . Hořejšího,který takový podvod považuje za nemožnou představu aproto se domnívá, že „Tvrzení, že došlo k falzifikaci dat je zásadní anaprostý nesmysl. „ aniž by toto své tvrzení jakkoliv dokázal .Pouze nazákladě
domněneka pochybností profesora Hořejšího pak Hamplová vyvozuje, že k manipulaci s daty v CDC nedošlo.
“nictakového....se nestalo“
Další důkaz pro tento svůj chybný závěr opírá o né zcelasrozumitelné tvrzení lékaře Ondrigy.Ten pro změnu tvrdí, že „studie CDCukázala , že očkování MMR vakcínou nezvyšuje riziko autismu„..Ale vzápětídodává, že „vyšší riziko našla tato studie jen u afroamerickýchchlapců“
Nevím,jak si tato dvě protichůdná tvrzení vysvětlit. Dr. Ondriga zřejmě nepovažujeafroameričany za lidi?
Opodvodu v CDC informovala na kulatém stoluV ýboru pro zdravotnictví PSP ČRMUDr.Gandalovičová. Na konci této akce jsem se hlavního hygienika ptala , cotomu všemu říká . Ani hlavní hygienik podvod v CDC nezpochybnil. ( Vyjádřeníhl. hygienika bylo vreportáži zveřejněno )Informace jsem dále prověřovalazrůzných dostupných drojů na internetu.Podklady, kterémám kdipozici , prokazujíže k utajení dat v CDC skutečně došlo .Kromě azhraničních článků,které o kauzeposkytují množství důkazů,lze například citovat z tiskového prohlášení dr.Thompsona , které zveřejnil prostřednictvím sv&y acute;ch právníků .„Lituji, žemí spoluautoři a já, jsme vynechali statisticky významné údaje
našemčlánku z roku 2004 vydaném v časopise Pediatrics. Vynechané údaje naznačovaly,že chlapci afroamerického původu, kteří byli očkování vakcínou MMR před 36.měsícem věku mají zvýšené riziko získání autismu.“ (celý text prohlášeníz 27.8.2014 je v příloze)
PaníHamplové dále vadí, že v pořadu o očkování byl ilustrační záběr z očkováníkojence .
To t amměla být reklama na mýdlo ?
Pokudjde o zmiňovaný případ Dr. Wakefielda,již delší dobu jsou na nternetudostupnéinformace o tom, že dr. Wakefiled byl veřejně očištěn( nepřímo přeskolegu, který sním na výzkumuspolupracoval
vizpozndole).
Tentopříběh ani nebyl součástí naší reportáže. Nicméně všimla jsem si již v průběhunatáčení,že v českém rpostředí je kauza Wakefield šířena v naprosto zkreslenépodobě . Kdo a proč šíří tato zavádějící fakta netuším.
V dalšíanalýze článku paní Hamplové už nepokračuji . Místo aby doložila věcnýmiargumenty ,proč a v čem jsou tvrzení MUDr. Gandalovičové a prof. Struneckénepravdivá , zpochybňuje pravdivost jejich tvrzení buď pomocí psychologa nebotím, že nějaký spolek udělil prof Strunecké Bludný balvan . Nevím, co na toříct. To mi připomíná propagandu 70. let. Mě by zajímal podobný pohledpsychologa na autorku tohoto paskvilu.Pozn. Dr Wakefield na velmi malé skupiněosob formuloval pouze podezření, že očkování MMR vakcínami může souviset se hopráce rozhodněn eměla parametry významné studie tento v ztah prokazující. Byl tojen možný náznak, který zcela v souladu s principem předběžné opatrnosti bylvědcem zveřejněn za účelem pobídky kd alšímu výzkumu. Mnohem závažnější nežsamotná Wakefieldova studie je pro každého kritického pozorovatele to, co poténásledovalo. V té době především neexistovala žádná signifikantní a průkaznáklinická studie, která by tvrdila opak. Přesto byl zahájen exemplárnílikvidační hon na A. Wakefielda i jeho spolupracovníky. Na této skutečnosti,která téměř nemá obdoby v případech jiných podobných vědeckých předběžnýchpodezření, panuje již i dnes široká shoda. To co se stalo, nebylo vůbecnormální a m á to samozřejmě svou příčinu, která dosud nebyla veřejně přesněpojmenována a určena. Svého plného očištění již před soudy ve Velké Britániidošel spolupracovník A. Wakefielda a spoluautor studie prof. Smith. I jemubylat otiž na mnoho let nespravedlivě odebrána licence. Prof. Smith vydrželsvůj boj totiž až do konce. A.Wakefield raději pod tlakem přesídlil do USA.(itato fakta o kauze W. jsou dostupná na internetu)
 
Soňa Göblová
autorka reportáže Utajená data
 

6. Očkovacískandál: Soud potichu potvrdil autismus z MMR ...

www.svetkolemnas.info/.../286-ockovaci-skandal-soud-potichu-potvrdil-...
Napsal Svět kolem nás dne 25.říjen 2013 . ... Encefalitida je v USA na seznamu vedlejšíchúčinků očkování, za které se poskytuje odškodné. Na rozdíl od ...
 

7. NÁZOR ZDISKUSE:Samozřejmě, očkovací látka je přece chemický koktejl, příkladem jehexavakcína, jak uváděli v pořadu, dítě s ní ve dvou měsících dostává 33antigenů - 33 oslabených či mrtvých původců nemocí, ale také dále obrovskoudávku hliníku, která je vpravena přímo do krve a v období do jednoho roku udítěte není ještě vytvořena hematoencef. bariéra, která chrání mozek, tudíž jdeten hliník a vše i do mozku, pak vznikají ty nervové příznaky, neutišitelnépláče. Jak to můžou lékaři opomíjet? To je do nebe volající.
Od malička je narušena imunila, než se stihne vytvořit už se do ní těžcezasahuje, proto ty alergie, ekzémy, přecitlivělosti na vše možné.
Také je potřeba apelovat na rodiče, aby to očkování oddalovali a přemýšleli otom. Některé zblblé maminky dají s dobrou vírou dítěti k hexavakcíně ještěpneumokoka a rotaviry a kolikrát i zaráz!!!!
Nedivím se, protože i na mě to první dr. zkoušela, vytvářela psych. nátlak avydírání, hrála na city, vyhrožovala smrtí dítěte, to je učí na těchkongresech, které pořádají farma. koncerny.
Já už se nechci očkovat na nic, ani tetanovku si nenechám dát preventivně.

                                                                                                                           
8.AKTUÁLNÍ KNIHA
 

Anna Strunecká

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.

z pohledu biomedicíny

2015, Almi,formát A5, 48 stran, Cena 30,-Kč (8.4.2015)
2015, vydání vlastní, e-book, 33 stran(17.03.2015 )
Předkládaná knížka je určená  poslancům, senátorům, politikům irodičům a představitelům tzv. alternativních přístupů, kteří mají vysokouzodpovědnost za zdravý vývoj svých i všech ostatních dětí.
Tuto knížku věnujtesvému poslanci, kterého jste zvolili.
v Tuto knížku věnujtepediatrovi, který pečuje o Vaše dítě.
                                     v Můžete ji věnovat iučitelům, kteří vychovávají Vaše děti.
                                     v Organizujte v místěbydliště besedy  rodičů a pediatrů. Je třeba hledat
                                        cesty k sobě.
                                     v Navštivte svéhoposlance a vyprávějte mu  Váš příběh s následky očkování. Více zde
KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE--->>
 
 

Současný stav kauzy novely zákona 258/2000 Sb. ke dni  4.4.2015 ,

podledokumentů z archivu Poslanecké sněmovny

I. ODKAZY K 18. jednánízdravotního výboru PS dne 19. 3, 2015  

Program schůze:

 

1.Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdravía o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

dalšísouvisející zákony /sněmovní tisk 270/

 

2.Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištěnía o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,

veznění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,

podnikovýcha dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

/sněmovnítisk 386/

 

3.Sdělení předsedy

4.Různé

ZDROJ:  http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=18

A.Pozvánka   č. 18(19. března 2015) 

B. Zápis zjednání  č. 18 19. března 2015) také  viz příloha

C. Zvukovýzáznam MP3 ke stažení: 1012.MP3(Dokument, 178 MB) (3 hodiny 14 minut )

        D. Usnesení výboru pro zdravotnictví  č. 71, k vládnímunávrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravía o

                    změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšísouvisející zákony /sněmovní tisk 270/ (29. ledna 2015)

       E: USNESENÍ výboru prozdravotnictví č. 75, z 18. schůze dne 19. března 2015 ZE DNE 27.3.2015

            kvládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraněveřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  

                   pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (19. března2015) - viz příloha

       Ve kterém Výbor pro zdravotnictví

 

       I. d o p o r uč u j e  Poslanecké sněmovněParlamentu ČR, abyvyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se měnízákon č. 258/2000 Sb. o ochraně   

                                        veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ ve

                                          zněnípřijatých pozměňovacích návrhů:...................................................... viz příloha

      II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, abyse stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

 

   Vít Kaňkovský, v.r.                                                           David Kasal, v.r.

               ověřovatelvýboru                                                              zpravodajvýboru

                                     Rostislav Vyzula, v.r. předseda výboru

**********************************************************************************************************************

VZHLEDEMK VÝŠE UVEDENÝM SKUTEČNOSTEM MI NENÍ ZŘEJMÉ ČÍM MÁ LIGA LIDSKÝCH PRÁV PODLOŽENÉNÁSLEDUJÍCÍ STANOVISKO:

II.ZprávaLigy lidských práv: Ministerstvo stáhlo kontroverzní noveluzákona o ochraně veřejného zdraví        ?????????????

 

3. dubna 2015

Náš otevřený dopis k zastavení pokusu o zavedení násilnézdravotnické péče, který jsme společně s Rozalio koncem března poslali ministrům a poslancůmslaví úspěch. Ministerstvo zdravotnictví na jeho základě stáhlo novelu zákona oochraně veřejného zdraví z projednávání ve sněmovně!

Dopis upozorňoval na to, že do návrhu zákona se mimoveřejnou diskuzi zapracovala kontroverzní změna, která by v případě schválenínovely umožnovala například očkování dětí bez či dokonce protisouhlasu rodičů.

Podařilo se nám dokonce zjistit, kdo za tímto pozměňovacím návrhem stojí – jejím samotné ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik Valenta.

Budeme i nadále dělat vše proto,abychom zabránili těmto represivním tendencím ve zdravotnictví a prosadiliskutečnou svobodnou volbu rodičů v otázce očkování dětí.

**********************************************************************************************

Další průběhlegislativního procesu můžete sledovat zde:  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270

Přílohy
Aktualita.gif
Korupce a zdravotnický byznys

V letech 2009 – 2012 se uskutečnila divoká privatizaceočkování a dodávky očkovacích látek. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 podvedením ministryně Juráskové svévolně a protiprávně, v rozporu s tehdy platnýmzákonem o ochraně veřejného zdraví, změnilo systém distribuce očkovacích látek.Ministerstvo v létě 2009 zastavilo distribuci očkovacích látek přes krajskéhygienické stanice a předalo ji kompletně konsorciu firem Phoenie-Avenier.                                
 Následněministerstvo prosadilo pov inný nákup očkovacích vakcín lékaři od distributora azrušilo výhodný systém financování nákupu očkovacích látek ve velkém s množstevníslevou ze státního rozpočtu.  Nákup vakcín byl uložen zdravotním pojišťovnám nanáklady zdravotního pojištění. PODROBNĚJI VIZ článek níže a přílohy

výpis z obchodního rejstříku v příloze

Obchodnífirma: Avenier a.s.
Sídlo:Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno
Identifikačníčíslo: 262 60 654
Právníforma: Akciová společnost
Předmětpodnikání:
Poskytovánízdravotních služeb
Distribuceléčivých přípravků
Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

člendozorčí rady:
Doc.MUDr.RASTISLAV MAĎAR, Ph.D., dat. nar. 3. května 1973
BořivojeČelovského 847/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava

VÍCE O FIRMĚ ZDE: viz příloha

Obrat: 1 - 1,5 mld Kč

Veřejné zakázky:celkem 7 v hodnotě 83 219 622,-Kč

 https://www.distribucevakcin.cz

https://www.distribucevakcin.cz/cz/o-nas-c1

 

Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys vevelkém

18.06.2012 09:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Ludvík Hovorka

Komentář na téma propojení bysnysu spolitikou píše pro Medical Tribune Ludvík Hovorka. Konkrétně se zamýšlí nadtím, jaké dopady bude mít spojení Agelu s distributorem vakcín firmou Avenier...

vstup do diskuse >>

příspěvků vdiskusi: 1

„Promonopolní“úřad povololil Agelu koupit distributora vakcín Avenier

Zpráva ČTK ze dne 7.6. 2012  potvrzujeobrovskou aroganci moci v České republice a postupnou systematickouprivatizaci a přeměnu veřejného zdravotnictví na soukromé se všemi dopady naobčany.

Nazačátku byl velmi dobře fungující systém očkování v České republice, kterýnám záviděl celý svět. Nákup vakcín zajišťoval centrálně a velmi úsporně státze státního rozpočtu. Skladování a distribuci vakcín zajišťovaly Krajskéhygienické stanice. Systém fungoval dobře a řada krajských hygienických stanicebyla v posledních letech vybavena  speciálním zařízením pro chlazenía skladování vakcín za nemalé prostředky.

Potompřišli pánové Julínek se Šnajdrem a navrhli, že by ty vakcíny mohl skladovat arozvážet nějaký soukromý podnikatel. Je přeci třeba podpořit domácípodnikatele, kteří by stejné služby možná dokázali dělat lépe.

Za tímúčelem vytvořilo ministerstvo zdravotnictví  v roce 2008 návrh zákonao zdravotním pojištění, ve kterém se navrhovalo, že vakcíny již nebudounakupovány státem ze státního rozpočtu, ale jednotlivými zdravotnímipojišťovnami ze zdravotního pojištění. Kromě toho bylo součástí návrhu i to, žezdravotní pojišťovny mohly proplácet léčivé přípravky (nejenom vakcíny) přímodistributorům. Současně do poslanecké sněmovny doputoval i návrh novely zákonaO ochraně veřejného zdraví, ve kterém se, jakoby náhodou navrhovalo vyškrtnoutustanovení, že očkovat se může jen om očkovacími látkami zajišťovanými orgányochrany veřejného zdraví  (což byly právě Krajské hygienické stanice).

Zákon ozdravotním pojištění,  spolu s dalšími zákony tzv. Julínkovy reformy,byl stažen  premiérem Topolánkem před osudným hlasováním o důvěře vládě najaře 2009. Zákon o ochraně veřejného zdraví byl později zamítnut v 1.čtení. Přesto krokyk velkému  byznysu  pokračovaly dál. Pod čarou a v rozporus platnými přepisy.

V červenci2009 obeslal hlavní hygienik Michael Vít ordinace praktických lékařůnepodepsaným dopisem, že ke dni 31.7. končí distribuce vakcín krajskýmihygienickými stanicemi a nově mají lékaři objednávat vakcíny u konsorcia firemPhoenix-Avenier, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele vakcín. A topřesto, že žádné zkušenosti  s distribucí vakcín do té doby neměla.( Poznámka Vo - viz úplný výpis z obchodního rejstříkuzde https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma .vysledky?subjektId=698972&typ=UPLNY)

Nastalchaos, v ordinacích praktických lékařů chyběly vakcíny, očkování seodkládala na nejzazší možnou mez. Protože hrozil velký průšvih, ministerstvosvolalo několik jednání, aby se chyby napravily. Státní ústav pro kontroluléčiv účelově zdůvodnil nutnost odebrání skladování a distribuce vakcín proto,že v procesu distribuce vakcín nebyl dodržen chladový řetězec.Na základětlaku četných všetečných dotazů novinářů domácí podnikatel přenesl sídlo firmyAvenier na Maltu. Na toto téma privatizace obchodu s vakcínami  sepřipravovala i televizní reportáž, nikdy však n ebyla odvysílána.

Situacese díky nasazení především dětských lékařů postupně stabilizovala a ejhle,přišel další krok v podpoře byznysu - Janotův úsporný balíček. Tentobalíček úsporných opatření obsahoval řadu nepopulárních opatření, snižujícíchvýdaje státního rozpočtu až na jeden. Tím bylo zavedení hrazenínepovinného očkování proti pneumokokům. Sám ministr Janota nevěděl, že totoopatření zvýší výdaje rozpočtu o 100 – 200 milionů korun na novéočkování. Součástí souboru návrhů z ministerstva zdravotnictví opět bylo ipovolení př&iac ute;mého hrazení léčivých přípravků distributorům zdravotnímipojišťovnami. O tomto návrhu nevěděla nic ani ministryně zdravotnictvíJurásková a doporučila jeho stažení. (Otázkou zůstává, kdo toto ustanovení donávrhu zákona propašoval tak, aby prošlo vládou). Přímé hrazení léčivýchpřípravků distributorům ve sněmovně neprošlo, očkováním proti pneumokokům ano.

Záhy selékaři pro děti a dorost dověděli, že vakcíny proti pneumokokům budou musetnakupovat přímo, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv nepovolil vydávánívakcín na recept. Toto rozhodnutí bylo datováno 31.12.2009. Přestože lékařiodporovali, nakonec se museli smířit, že se z nich stávají obchodníci,kteří ve vakcínách budou mít vázány  desítky tisíc korun  Lékařiprotestovali, mezi tím však začaly v jednotlivých krajích houfně vznikatočkovací centra Avenieru a hrozilo, že v případě pokračování jejichvzdoru, očkovací centra převezmou veškerá očko vání. Stát postupně omezilrozpočty KHS a řadu pracovníků z oblasti skladování a distribuce vakcínpropustil.

V poslednínovele zákona o zdravotním pojištění v minulém roce už nový ministr Hegerdovedl byznys k dokonalosti. Hrazení očkovacích látek bylo definitivněpřeneseno na zdravotní pojišťovny a vládní koalice dodatečně „posvětila“dosud  protizákonný stav  změnou zákona o ochraně veřejného zdraví,aby nově zavedený  „systém“ distribuce očkovacích látek nebyl„na vodě“. Lékaři mají nyní v množství očkovacích látek vázánydesetitisíce korun a stále není zřejmé, jak se budou vakcíny vykazovat a státzřejmě ztratí to nejcenn� �jší - detailní přehled o proočkovanosti dětsképopulace i o finančních nákladech na vakcíny.

ZprávaČTK o povolení spojení distributora vakcín Avenieru s řetězcem Agel, resp.jeho koupě,  antimonopolním úřadem tak už jenom dokresluje, že se velkýbyznys podařilo dotáhnout k dokonalosti a zase podstatnou část činnostíveřejného zdravotnictví zdárně zprivatizovat. Na začátku  bylo porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, na konci se všechnozlegalizovalo a  završilo fúzí.  Bylo by dobré tyto změnyv očkování  vyjádřit finančně a porovnat náklady na vakcinaci do roku2009 apozději. Je zcela nepochopitelné, že antimonopolní úřad mohl  dojítk závěru,  ž e se nejedná o monopolní postavení, když u zajištěnípovinných vakcín není možné využít jiného distributora (není zřejmé proč).Skutečnost je o to závažnější, že vlastník Agelu ovládá Českou průmyslovouzdravotní pojišťovnu, jejíž zástupce je vyjednavačem o podmínkách distribuces ministerstvem a lékaři za Svaz zdravotních pojišťoven. Přitom zdravotnípojišťovny zásadně nechtějí povolit alternativní variantu k přímému nákupuvakcín pro nepovinná očkování a tím opět podporují přímou distribuci. Zcelaurčitě se dá využít i jiných distributorů.. Podobně nevysvětlenou otázkou zůstává,proč  ÚOHS již dříve nezkoumal fúzi ZP Agel s Hutnickou pojišťovnou aČeskou národní zdravotní pojišťovnou a ovládání těchto pojišťoven stejnouovládající osobou, která vlastní zdravotnický koncern Agel.

Jenom prosrovnání,  93 % občanů Slovenska jsou dnes  klienty Penty, kterávlastní nebo ovládá většinu slovenských zdravotních pojišťoven. (viz článek http://marekblaha.blog.sme.sk/c/270510/Rok-Penty-vo-vlade-55-miliona-rukojemnikov.html).Pokud si tento článek dáme do souvislostí  s článkem“ Jakukrást 220 mld v českém zdravotnictví“ a porovnáme s každodennírealitou, pak musí být  zcela zřejmé,  že Česká republika mílovýmikroky sleduje slovenskou cestu  k soukromému zdravotnictví.

Draze zato všichni zaplatíme, ovšem pár lidí úžasně zbohatne!

Ing.Ludvík Hovorka, bývalý poslanec sněmovny PČR za KDU-ČSL,

kandidátna senátora v obvodu č. 80 Zlín

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/27041-jak-se-s-prispenim-politiku-dela-zdravotnicky-byznys-ve-velkem

 

........................................................................................................................

Informacez jednání na MZČR týkající se očkovacích látek

www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/Informace_z_jednani.doc

 

Vážení kolegové,
Dne 15.7.09 se na MZČR uskutečnila schůzka za účasti paní ministryně Juráskové,nám.
Šnajdra, nám. Víta a za nás Dr.Cabrnochová, Vitoušová a Hulleová s
následujícími závěry:

1/ MZČR uznalo chybu v komunikaci s PLDD. Uznávají, že objednávka na další
pololetí se zpozdila, poukázali na problém financování očkovacích látek
vzniklý tím, že nebyla přijata změna zákona, kdy by očkovací látky mohly
hradit zdravotní pojišťovny.

2/ MZČR na základě uzavřené kupní smlouvy na nákup Infanrixu hexa a na
základě probíhajícího výběrového řízení na nákup ostatních očkovacích látek,
změnilo systém distribuce očkovacích látek tak, že místo toho, aby
distribuční firma zavezla KHS, tak bude zavážet přímo naše ordinace na
základě předchozí telefonické a nebo mailové objednávky. Týká se pouze
povinného očkování, případně zvláštního a mimořádného. Zvolenou firmou je
firma Avenier ( konsorcium s dosavadním distributorem firmou Phoenix). Tato
změna byla uskutečnana na základě stávajícího znění zákona 258 s tím, že dle
názoru MZČR je i tímto způsobem naplněn paragraf č. 47, kde se říká, že tyto
očkovací látky zajišťují orgány ochrany veřejného zdraví resp. stát. Tato
cesta jen znamená, že stát si na to najal prostředníka a vynechal KHS, neboť
způsoby skladování by již nebyly vyhovující a systém se takto má prý také
zlevnit.

3/ Podrobné informace budou vyvěšeny po našem vzájemném odsouhlasení na
stránkách MZČR a www.detskylekar.cz. Nanávrhu textu se pracuje.

4/ PLDD nebudou muset dávat firmě Avenier žádné doklady, bude stačit
telefonická nebo mailová objednávka. Infanrix hexa je možné touto cestou již
objednávat, ostatní opčkovací látky až po víkendu během příštího týdne.

5/ Materiál bude obsahovat deklaraci o tom, že majetkem státu jsou očkovací
látky až do doby aplikace, tedy že PLDD nesou jen běžnou odpovědnost za
skladování, ale nenesou případná rizika tak, jako tomu bylo dosud. Jednáme
také o možnosti vrácení látek, které prochází a nebo je jasné, že je již
nevyočkujete, tady bude muset být jednotný formulář na vrácení, kde současně
budete deklarovat, že u Vás byl zachován chladový řetězec.

6/ Nemění se nic na vykazování, stále vykazujeme kodem 02110, financování
očkovacích látek se do konce volebního období již pravděpodobně nezmění,
tedy ani vykazování. Jedinou změnou by mohlo být očkování proti pneumokokům,
kdy návrh bude ještě PS projednáván a tady by při jeho schválení tuto
očkovací látku začaly hradit pojišťovny ( mimo rizikové skupiny). Systém
evidence bychom upřesnili po schválení novely. Zatím tedy očkujeme proti
pneumokokům pouze rizikové skupiny a pro tyto budete očkovací látku
objednávat u firmy Avenier.

7/ Podmínky nákupu očkovacích látek pro privátní očkování nad rámec
povinného se nemění, kdo využíval nákupu od firmy JK Trading, může i nadále.

8/ Konsultační činnost a další kompetence KHS zůstanou, podrobně v dalším
materiálu. Firma Avenier nemůže nahradit lékařům
informace, které dřív v individuálních případech získávali od KHS, odborných
společností, případně specializovaných pracovišť v Praze a Brně.

9) Kontrolu chladov. řetězce v ordinacích PLDD  bude vykonávat SÚKL v
souladu s platným zněním zákona.
Přílohy:
Obrázek týdne
sneh.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one