Rozsah a způsob poskytování péče o zdraví: Služby poradny jsou poskytovány v rozsahu § 2636 - § 2651 zákona č. 89/2012 Sb. (zákon občanský zákoník), Služby poradny… nejsou poskytovány podle zákona č.372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)
poradna.gif
archiv.gif
lll1.gif
fotovideo.gif
hudební.gif

Kontakt

Telefon: 378 606 808

 
Regenračné centrum
and.jpg

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4034 | 88%)
Ne (282 | 6%)
různé.gif
Dva netradiční pohledy na klatovskou věž 
stažený soubor (7).jpg
stažený soubor (6).jpg
Text: Další z pohledů z ordinace do Vídeňské ulice...
Text: Další z pohledů z ordinace do Vídeňské ulice...
Z pobřeží Chorvatska od Lucy z Kolína
Z pobřeží Chorvatska od Lucy z Kolína
Homeo-guláš od vnučky Lucie z Kolína, t.č. v Chorvatsku
Homeo-guláš od vnučky Lucie z Kolína, t.č. v Chorvatsku
stažený soubor (6).jpg
Další z pohledů do Vídeňské ulice. Jak krásně může vypadat zeď...
Další z pohledů do Vídeňské ulice. Jak krásně může vypadat zeď...
Zátiší s kompostem, rezavým trakařem, slunečnicí a další dobře  prosperující vegetací...
Zátiší s kompostem, rezavým trakařem, slunečnicí a další dobře prosperující vegetací...
V červenci bude mít paní asistentka dovolenou. Z tohoto důvodu 
doporučuji si zajistit srpnové, popř. zářijové termíny ještě v červnu. 
Děkujeme za pochopení. Le. 


https://www.apetitonline.cz/recept/zapecene-lilky-po-italsku 
Aktualita.gif
fotohádanky.gif
Fotohádanka od Michala: Jak se jmenuje kopec, z kterého se rozhlížíme? Těšíme se s Michalem na vaše tápání... Ale  za správné rozluštění se dozvíte velice zajímavou pověst, jež se k vrchu váže...

Minulý týden jsme se rozhodli (zbytek rodiny) navštívit starší děti na putovním táboře Církve bratrské. Základnou jim byla bývalá (asi) hájenka, sevřena strmými kopci, bez signálů všech možných operátorů. Cestou za nimi jsme se rozhodli navštívit  a vystoupat na jednu rozhlednu. Dlouhou cestu jsme si krátili poslechem hry od Járy Cimrmana  a řehtali se nad lotrovinami Smila Fleku z Nohavic. Protože náš nejmladší nemá rád moc velké kopce, tak jsme se k vrcholu přiblížili čtyřsedačkou. Ale stejně musel ještě kus do kopce šlapat. Cestou jsme potkávali vyřezané rytíře za dřeva, že by následek poslechu hry Járy C.? V  pokladně kupujeme vstupenky a jsme překvapeni, že paní v pokladně ovládá plynně dva jazyky. Rozhledy nádherné-vzadu vykukují vrcholy ještě vyšších hor, než jsme navštívili. Název kopce je mystický a legenda vztahující se k tomuto místu také, ale jezdce na koních nepotkáváme.

Michal K.

stažený soubor (1).jpg

Kovář a spící vojsko

V Nýdku pod Čantoryjí žil kovář Větrák. Tvrdě pracoval od rána do večera, aby svou rodinu uživil. Kolem kovárny, kterou zdědil po otci, vedla kupecká stezka z Těšína, a tak měl většinou dost práce. Koval koně a opravoval kola vozů. V zimě ale cesta nebyla sjízdná, a proto nebyla ani práce, ani dostatek jídla pro rodinu.

Jednou v dubnu, před Velikonocemi, po dlouhé a studené zimě s velkým množstvím sněhu, vyšel Větrák z chalupy a vydal se na procházku kolem své kovárny. Poslední dobou se mu moc nedařilo a chtěl se potěšit alespoň pohledem na krásu hor.

Všichni se už pomalu chystali k posvátnému večernímu velikonočnímu úkonu. Kovář přinesl džbán se svěcenou vodou a kropil práh a celé stavení, pak chlévy a kovárnu. Odtud šel se svými blízkými do polí a tam zastrkávali svěcené křížky a prosili, aby Bůh ochránil pole, dům i kovárnu od škody a neštěstí a aby bylo celé rodině požehnáno. Pak se vrátili domů, kde je čekaly velikonoční pochoutky.

Sotva dosedli ke stolu, uslyšeli před kovárnou koňský dusot. Vyhlédli z okna a nemohli uvěřit vlastním očím, stál tam vraný kůň a na něm podivný rytíř ve starodávné zbroji. Rytíř seskočil z koně a šel přímo ke kováři.

„Dobrý večer přeji!” pozdravil. „Přijel jsem k tobě s prosbou. Potřebuji do tří dnů nové podkovy pro tři sta koní!”

Kovář užasl: „Podkovy pro tři sta koní?”

„Ano, a ať jsou dobře kalené!” řekl podivný rytíř. „Za tři dny si pro ně přijedu!”

Pak sáhl do kapsy svého pláště a dal kováři měšec s penězi.

„Tu máš na koupi železa a na mzdu tovaryšům. Vím, že

jsi poctivý.”

Kovář i celá jeho rodina stáli jako zkoprnělí, kovář se nezmohl na slovo a jen přikyvoval. Rytíř vyšel ze dveří, nasedl na koně a zmizel.

Notnou chvíli se Větrák nemohl vzpamatovat. Pak ale otevřel měšec a spatřil samé stříbrňáky. Pochopil, že se mu to nezdálo.

,,Tři sta koní, za tři dny,” opakoval si pro sebe kovářa radostí div netančil po chalupě.

Už za tmy pospíchal do doliny k Bystřici. Cestou se stavil k známému starému kováři, aby mu ráno přišel s tovaryšem pomoci. Pomoc přislíbil kovář rád, zvláště když dostal dopředu malou zálohu z měšce. Pak se vydal Větrák do Těšína nakoupit zásoby železa. Obchodníci se divili, na co ho tolik potřebuje. Vyptávali se, ale Větrák mlčel.

V kovárně bylo ruš no ve dne v noci. Pracovalo se tu bez ustání. Jiskry jen lítaly a podkov rychle přibývalo. Třetího dne uslyšel kovář známý koňský dusot.

Venku přede dveřmi stál opět neznámý rytíř a hned se ptal:

„Tak co, kováři? Hotovo?”

„Hotovo, vzácný pane,” odpověděl Větrák hrdý na svou pilnou práci.

„Seber tedy podkovy do pytlů a naložíme je na koně! Pojedeš se mnou!”

Kovář naplnil pytle a naložil je na koně, kteří stáli za rytířem. Potom se rozloučil s rodinou. Rytíř se vyhoupl do sedla, kovář se posadil za něj a vydali se k lesu.

Jeli až k Čantoryji a tam uviděl kovář velkou trhlinu v hoře. Rytíř udeřil mečem o kámen. V tu chvíli se trhlina ve skále zvětšila, aby mohli projít. Vjeli dovnitř a pomalu projížděli dlouhou úzkou chodbou. Kolem nich byly vysoké kamenné zdi a věže podzemního hradu. Zastavili na kamenném nádvoří, po němž procházely ozbrojené stráže. Několik zbrojnošů k nim rychle přiskočilo a začalo odnášet pytle s podkovami do hradu.

Rytíř s kovářem seskočili z koně a šli klenutou chodbou

přes kuchyň do komnat. Všude svítily louče.

„Posaď se, posilníš se na práci!” řekl rytíř. „Musíš okovat koně slezských pánů, kteří čekají v Čantoryji, aby pomohli nešťastnému Slezsku, až mu bude nejhůře!”

Kovář se rozhlédl po komnatě. V krbu praskal oheň, na stěnách visely zbraně a brnění a podél stěn stály truhlice na šaty a kožešiny k ulehnutí. Zbrojnoš přinesl mísy jídla a konvici vína.

To už rytíř Větráka pobízel:

,,Jez, posilni se, kováři! Zatím ti připravíme vše k práci.” Kovář usedl k dubovému stolu a s chutí se pustil do jídla.

Vzpomněl si na své děti, které takové dobroty nikdy neochutnaly, a pak si řekl:

„Když odvedu práci dobře, dostanu za ni určitě slušně zaplaceno a pak si i mé děti pořádně pochutnají a nebudou strádat.”

Na nádvoří zatím zbrojnoši postavili koně do několika řad, připravili potřebné náčiní a kovářskou stoličku. Větrák brzy přišel a pustil se do díla. Dvacetkrát se vyspal a tři sta koní bylo okuto. O nedělích a přes svátky nepracoval a veselil se s rytíři.

„Mistrovsky ses zhostil svého díla!” chválil kováře rytíř, když byli všichni koně okováni. „Můžeš se jako nikdo jiný pochlubit, žes byl kovářem slezského vojska. Buď na to hrdý!” řekl ještě rytíř a podával kováři polonaplněný měch. „To je odměna za tvou svědomitou práci.”

Kováři se zdál pytel lehký a byl přesvědčen, že je naplněný smetím. Zalitoval, že zde strávil tolik času, ale nedal na sobě nic znát. Rytíř doprovodil kováře k východu z hory, tam se s ním rozloučil, a než se kovář ohlédl, vchod i rytíř zmizeli. Větrák stál sám na stráni v lese. Hodil si pytel přes rameno a zamířil k domovu.

Když přišel ke kovárně, radostně ho vítala jeho žena se slzami na krajíčku.

„Děti, děti!” volala, „tatínek se vrátil!”

Potom mu vyprávěla, že byl pryč celý rok a oni ho už dávno oplakali.

„Tak vidíš, ženo, pro mě to byly pouhé tři týdny! Tři týdny plné těžké práce a za to jsem si vysloužil pytel smetí!”

Řekl trpce kovář a praštil pytlem o zem.

Ten se roztrhl a vysypaly se z něj zlaťáky.

Kovář zalitoval svých neuvážených slov, v duchu se rytířům omluvil a se ženou jim děkoval za jejich štědrý dar a za to, že je navždy zbavili nouze. Do kovárny se vrátila radost a čilý ruch a kovář všude vyprávělo spravedlivých rytířích v Čantoryji, kteří čekají, až bude Slezsku nejhůř.

Vojsko v Čantoryji spí do dnešních dnů. Až jednou bude naší zemi moc zle, vojáci se probudí a pomohou jí a ukončí veškeré války na Zemi.

Poslední bitva na světě bude svedena mezi třemi starými planými hrušněmi – jedna z nich roste na výšině u Těšína, druhá na Skalické hůrce u Frýdku a třetí někde u Pščiny v Horním Slezsku. Na tomto bojišti se mezi sebou utkají Spravedlnost s Nespravedlností. Vojsko Spravedlnosti bude obklíčeno ze všech stran a bude se zdát, že jeho porážka je nevyhnutelná. Vtom ale zazní od hor ohromný řev:

„Čantoryje! Čantoryje!”

Hora se otevře a z ní vyrazí do boje velikánské vojsko na koních. Rytíři ve zlaté zbroji rozdrtí vojsko Nespravedlnosti a na světě zavládne mír.

humor.gif
stažený soubor (8).jpg
stažený soubor (1).jpg
stažený soubor (12).jpg
informace.gif
Tatvy jsou časové úseky 20 minut s různými druhy energií přicházejícíh z Vesmíru na Zemi. Dle staré východní moudrosti sebou nesou energie vhodné k určitým činnostem a naopak nevodné k určitým činnostem. Je dobré tyto energie respektovat (pokud tedy nejste již osvícení a totálně probuzení - pak na vás již vliv nemohou mít..). 
Tatvický cyklus začíná východem slunce. Den ze dne se tedy trochu mění a taktéž se samozřejmě mění s místem na zeměkouli. Jednoduché je vyhledat si cyklus na https://tatvy.neco.cz/ nebo si zadat tatvicke hodiny. Na prvním snímku je stručná charakteristika jednotlivých tatev. V praxi jsou nejdůležitější např. při zásadních rozhodnutích, vydání se na cestu, důležitá jedná a podpisy smluv, operace ale i braní léků a různých terapií včetně autopatie třeba (Prithivi), atd... 
Zvířata a příroda automaticky tatvy respektuje. Např. během Akaši i zpěv ptactva utichne... Le. 
stažený soubor (1).png
stažený soubor.png
Paní Iva Koehnleinová učí angličtinu v Klatovech, ve Vídeňské ulici přímo naproti mé ordinace. Znám ji dlouho. Má tři dospívající (a asi již jedno dospělé) děti. Kdysi jsem jí poradil ať své děti neočkuje. To bylo již poměrně dávno, v čase, kdy tato rada byla naprosto ojedinělá a zcela jistě nebyla "in". Znám i jejího manžela, Němce, žijí na vsi velmi pokojně a přirozeně. Rozhodli se, že děti očkovat nebudou. Nebudu popisovat, jejich trnitou cestu naší společností. Jejich děti nebyly nikdy vážně nemocné a nepotřebovaly až na pár prkotin lékaře (mne:). Dnes jsme se potkali na náměstí v Klatovech a ona se nabídla, že ochotně poslouží radou komukoliv, kdo požádá. Dává k dispozici svůj mail i mobil. Ráda se sejde i osobně.

Má bohaté zkušenosti s neočkováním a ráda je bude sdílet. Rychle přibývá rodičů, kteří vážně řeší, zda očkovat své děti či nikoliv. A každá praktická rada je cenná.

iva.koehnleinova@seznam.cz

776 238 955
provás.gif
Pro vás:
Obrázky od Radka
stažený soubor (4).jpg
19866416_10203548585992058_1552177252_n.jpg
inspirace.gif
50000000.jpg
kuch.jpg
Obrázek týdne
stažený soubor (9).jpg
Vtip týdne:
66227080_2614992361846153_8922239050664902656_n.jpg
Poslední změny na stránkách
Návštěvnost
Přihlášení
Vyhledávání na webu


Magie, bylinky, čakry, kameny a další zajímavosti zde:
stažený soubor (7).jpg
Tyto stránky vytvořil na systému WEBGARDEN


Doporučuji:


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one